2 tháng đầu năm, bất động sản thu hút 312,1 triệu USD vốn ngoại

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký rót vào lĩnh vực kinh doanh BDS đạt 312,1 triệu USD, bằng 90,32% so có cộng kỳ năm trước và chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng đầu năm nay.

Trong đây, có 17 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 218,43 triệu USD, 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, có vốn đăng ký giảm 48,47 triệu USD và 22 lượt góp vốn mua cổ phần, vốn đăng ký 142,13 tỷ đồng.

Vốn đầu tư nước ngoài rót vào BDS tiếp tục đứng ở địa điểm thứ 3 trong tổng số 16 ngành, lĩnh vực lôi kéo vốn ngoại trong 2 tháng đầu năm, chỉ đứng sau lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và thi công có số vốn đầu tư lần lượt là 1,83 tỷ USD và 345,4 triệu USD.


Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm