4 dự án đường sắt đô thị đội vốn tổng cộng 111.000 tỷ đồng

4 dự án đường sắt thành thị ở TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đội vốn tổng cộng tới 111.000 tỷ đồng, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong văn bản về ODA và vốn vay ưu đãi gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra rằng, hiện trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư xảy ra đối có nhiều chương trình, dự án, điển hình là 1 vài dự án đường sắt thành thị.

Cụ thể, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo tăng tổng mức đầu tư từ 19.555 tỷ đồng lên 51.750 tỷ đồng, sau khi thẩm định đang yêu cầu điều chỉnh xuống 33.568 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị TP. Hồ Chí Minh tuyến 1, đoạn Bến Thành – Suối Tiên tăng từ 17.387 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng.

Cùng có đây, dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. HCM tuyến Bến Thành – Tham Lương vay nguồn Đức, ADB, EIB chuẩn bị tăng từ mức 26.116 tỷ đồng lên 47.603 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị TP. Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội vay Pháp, ADB, EIB tăng tổng mức đầu tư từ 783 triệu EUR lên 1.176 triệu EUR, nghĩa là đội vốn 393 triệu EUR, tương đương dao động 10.400 tỷ đồng.

Theo tính toán, 5 dự án đường sắt thành thị trên chuẩn bị đội vốn tới trên 114.000 tỷ đồng. Nếu không tính phần chuẩn bị đội vốn, 4 dự án (không bao gồm tuyến Bến Thành – Tham Lương và không tính yêu cầu điều chỉnh tuyến Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) đội vốn 111.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tuyến đường sắt thành thị số 1, 2 của TP. Hồ Chí Minh và Tuyến số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) của TP. Hà Nội hiện cũng đang trong quá trình điều chỉnh dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa 4 lý do chính dẫn tới việc tăng tổng mức đầu tư của 1 vài dự án trên. Thứ nhất là kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng dẫn tới phát sinh thêm giá thành.

“Đây là lý do chủ quan và phổ biến nhiều trong 1 vài dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Việc giải phóng, bàn giao mặt bằng xây dựng chậm dẫn tới trượt giá nguyên chất liệu cũng như giá nhân công, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư như dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị TP. Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay.

Nguyên nhân thứ hai là biến động giá của nguyên, nhiên chất liệu và tăng lương bổng tối thiểu. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bình thường, thời gian thực hiện công tác kiến trúc dự án và phê duyệt kiến trúc, đấu thầu xây dựng mất trung bình 2 năm kể từ khi ký Hiệp định vay. Trong thời gian này, sự biến động giá của nguyên, nhiên chất liệu và điều chỉnh tăng lương bổng tối thiểu theo quy định đã dẫn tới việc tăng tổng mức đầu tư.

Nguyên nhân thứ ba là tăng khối lượng xây dựng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tách giai đoạn này, Việt Nam chưa có 1 vài quy chuẩn, định mức, đơn giá tiến hành cho đường sắt thành thị nên việc xác định tổng mức đầu tư của dự án chủ yếu dựa trên suất đầu tư của 1 vài công trình tương tự đã và đang xây dựng ở châu Á nên không đạt được độ chính xác tin cậy dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Các dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị TP. Hồ Chí Minh tuyến 1, đoạn Bến Thành – Suối Tiên, dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương đều chịu ảnh hưởng lớn từ lý do này.

Thứ tư là năng lực của giải đáp kém. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng nhiều giải đáp đưa ra 1 vài biện pháp kiến trúc, tính toán chưa chính xác giá thành đầu tư 1 vài hạng mục, dẫn tới tổng mức đầu tư tăng.

Chẳng hạn, ở dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị TP. Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, trong quá trình thẩm tra tổng mức đầu tư đã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình tính toán giá thành đầu tư như: tiến hành tỷ giá quy đổi, giá thành dự phòng không theo quy định, tính sai khối lượng 1 số hạng mục kết cấu chính, độc đáo là giá thành đầu tư hệ thống cơ điện rất cao và không được giải đáp lập dự án đánh giá đơn giá chi tiết dẫn tới giá của hệ thống cơ điện cao hơn đơn giá của 1 số dự án tương tự trong khu vực tới 2 đến 7 lần.

Hay như ở dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương, giải đáp đã bỏ sót khối lượng và hạng mục giá thành trong Báo khả thi dự án.

Canhoorchidpark.org – Theo VNF

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm