6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ

Theo Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 15/1/2018, tổ chức, cá nhân xây nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép thi công; thi công không có giấy phép; thi công sai kiến trúc, sai quy hoạch… không còn được nộp lại số lợi bất hợp pháp mà phải tháo dỡ công trình nhà ở vi phạm.

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân nêu trên vẫn có thể được nộp lại số lợi bất hợp pháp để được cấp giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép thi công, thay vì phải tháo dỡ nếu cung cấp đủ 6 điều kiện: Vi phạm xảy ra từ 4/1/2008 và kết thúc trước ngày 15/1/2018, nhưng sau ngày 15/1/2018 mới bị phát hiện hoặc bị phát hiện trước ngày 15/1/2018 và đã có biên bản xử phạt, không vi phạm chỉ giới thi công; không ảnh hưởng những công trình kế bên, không có tranh chấp, thi công trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp, nay thích hợp có quy hoạch thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/6/2018.

Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm