Bắc Giang “siết” quản lý đất đai, xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh vừa ban hành văn bản đề nghị Sở Xây dựng, UBND 1 số huyện, đô thị chấn chỉnh việc cấp phép thi công cho 1 số dự án, công trình chưa đã đi vào hoạt động thủ tục về đất đai.UBND tỉnh Bắc Giang vừa áp dụng thanh tra đột xuất đối có 1 số dự án đầu tư trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối có công trình thi công không phép, sai phép theo thẩm quyền.

Bên cạnh đây, UBND 1 số huyện, đô thị có trách nhiệm tập trung thực hiện đầy đủ 1 số nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền quy định trong Luật Đất đai và pháp luật có liên quan. Tiếp nhận, kịp thời xử lý tài liệu về sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Một số biện pháp khác như, 1 số địa phương khắc phục 1 số tồn ở, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ 1 số nội dung trong Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Các địa phương rà soát và đề nghị 1 số chủ đầu tư đã thi công công trình nhưng chưa đã đi vào hoạt động hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường phải thiết lập, đã đi vào hoạt động hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trước mắt, 1 số địa phương tập trung đã đi vào hoạt động hồ sơ đối có 1 số dự án, công trình hạ tầng thực hiện theo quy hoạch thi công nông thôn mới mà chưa làm thủ tục giao đất; kiên quyết xử lý theo quy định đối có 1 số chủ đầu tư cố tình không thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp khi được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải có trách nhiệm giúp chủ đầu tư đã đi vào hoạt động đầy đủ 1 số thủ tục về đất đai.

Ngoài ra, 1 số địa phương mau chóng rà soát, kiểm tra 1 số văn bản đã ban hành trong lĩnh vực đất đai, đặc trưng lưu ý về thẩm quyền, thể thức ban hành văn bản, trường hợp phát hiện sai sót phải kịp thời bãi bỏ, điều chỉnh cho đúng quy định.

Các sở, ban, ngành và UBND 1 số huyện, đô thị khi làm chủ đầu tư dự án phải chủ động thiết lập hồ sơ đất đai; nếu để xảy ra 1 số tồn ở, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất như đã nêu trên phải bị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp có 1 số cơ quan có liên quan không ngừng nghỉ kiểm tra việc thực hiện 1 số nội dung trên, kiên quyết xử lý đối có 1 số trường hợp vi phạm; đôn đốc 1 số ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất GĐ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước mắt tăng cường tiếp nhận tài liệu báo chí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức kiểm tra đột xuất 1 số dự án có vi phạm để xử lý theo quy định.Thanh tra Chính phủ ra mắt chọn lọc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư thi công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Long

Trước đây, ngày 24/5/2018, ở Bắc Giang, Thanh tra Chính phủ ra mắt Quyết định số 269/QĐ-TTCP về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư thi công của tỉnh Bắc Giang, GĐ từ năm 2006-2017; Quyết định số 360/QĐ-TTCP rà soát quá trình thực hiện dự án và kiểm tra nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan dự án đầu tư thi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, đô thị Bắc Giang.


Canhoorchidpark.org – Theo Thanh tra

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm