Báo cáo Thủ tướng về sai phạm đất đai tại Phú Quốc

UBND tỉnh Kiên Giang vừa báo cáo kết quả xử lý 1 số công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, xử lý vi phạm trật tự thi công, lấn chiếm đất công và lấn chiếm đất rừng, phá rừng, trên địa bàn huyện Phú Quốc lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm 30/6/2018, qua kiểm tra 45 khu vực phân lô, tách thửa trên tổng diện tích 74,96ha, được tách thành 2.363 thửa, đã phát hiện 31 trường hợp vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích (làm các con phố bê tông trên đất nông nghiệp, gắn có việc phân lô tách thửa, giao dịch đất nông nghiệp).

Phú Quốc là điểm nóng của phân khúc BĐS thời gian qua

Các cơ quan công dụng có thẩm quyền đã áp dụng lập biên bản vi phạm và ra chọn lọc xử lý vi phạm hành chính đối có 1 số trường hợp nêu trên. Đến nay đã xử lý, khắc phục tháo dỡ các con phố bê tông trên đất nông nghiệp của ba trường hợp có tổng diện tích 2.134m2. Các trường hợp còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định.

Về trật tự thi công, 209/715 công trình được kiểm tra vi phạm về 1 số hành vi như: Xây dựng không phép, thi công sai phép, thi công công trình không thích hợp có quy hoạch… Hiện nay đã ban hành được 16 chọn lọc xử phạt có 22 công trình, khắc phục hậu quả tháo dỡ hai công trình…

Về vi phạm lấn chiếm đất công, cơ quan công dụng đã áp dụng kiểm tra hiện trạng của 12 trường hợp lấn suối có tổng diện tích 10.480,6m2. Đã áp dụng lập biên bản vi phạm, ra chọn lọc xử phạt đối có 1 số trường hợp trên. Đồng thời, đã khắc phục hậu quả bằng 1 sốh tháo dỡ công trình, nạo vét đất, trả lại tổng diện tích bị lấn chiếm của 4 trường hợp có tổng diện tích 3.449,5m2. Các trường hợp còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục xử lý.

Về việc xử lý vi phạm về lấn, chiếm đất rừng và phá rừng, qua kiểm tra kết quả xử lý 1 số trường hợp đã xử lý trước đây cảm thấy, đối có thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND huyện còn 6 trường hợp chưa chấp hành hình thức phạt chính bằng tiền là 78 triệu đồng và 23 vụ việc chưa chấp hành giải pháp khắc phục hậu quả, trả lại tổng diện tích đất rừng bị lấn chiếm 73.987,23m2 (thuộc khu vực đất rừng phòng hộ).

Đối có thẩm quyền xử phạt của Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phú Quốc còn 7 vụ việc chưa chấp hành hình thức phạt chính bằng tiền 56 triệu đồng và giải pháp khắc phục hậu quả trả lại đất rừng lấn, chiếm tổng diện tích 11.162m2 (thuộc khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc).

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra 1 số khu vực ranh giới của Vườn Quốc gia Phú Quốc cũng đã phát hiện 1 số trường hợp lấn, chiếm đất rừng bằng hình thức cắm trụ bê tông và hàng rào kẽm gai nhưng không phát hiện đối tượng. Đoàn kiểm tra đã phối hợp có chính quyền cấp xã để tháo dỡ, thu giữ 24 trụ bê tông và 340m kẽm gai, trả lại nguyên trạng đất rừng.

UBND tỉnh Kiên Giang phân tách, đến nay có thể nói tình hình giao dịch, chuyển nhượng đất đai về căn bản đã ổn định. Các vi phạm về đất đai, thi công đã được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời. Đặc biệt là việc phân lô, tách thửa, thi công công trình trên đất nông nghiệp không còn tiếp diễn.

Canhoorchidpark.org theo VietNamNet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm