Bộ Tài chính: “Đánh thuế tài sản sẽ góp phần giảm giá nhà, đất!”

Theo Bộ Tài chính, trong dài hạn, dự thảo Luật Thuế tài sản sẽ có rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế, góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ, tích trữ nhà đất. Đây cũng là công cụ để điều chỉnh phân bố dân cư trong quá trình đô thị hóa.

Bộ Tài chính vừa mở bán báo cáo phân tích tác động dự án Luật thuế tài sản đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Theo đây, đơn vị này đã phân tích dự thảo đề án luật trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực.

Về tác động tác tích cực, Bộ Tài chính cho rằng, dự thảo Luật Thuế tài sản đã kế thừa trọn vẹn hệ thống cơ sở dữ liệu của chính sách bán hàng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành: Đơn giản, dễ thực hiện, thuận lợi trong việc kê khai, nộp và quản lý thu thuế đối có đất.

Mặt khác, dự thảo luật còn thích hợp có thông lệ quốc tế trong việc thu thuế tài sản, thích hợp có điều kiện thực ở của đất nước, lương của người dân.

Bộ Tài chính khẳng định, dự thảo luật đã tính toán đến khả năng nộp thuế của người dân, chỉ điều tiết đối có nhà ở có giá trị lớn, trên ngưỡng không chịu thuế.

Cụ thể, có ngưỡng không chịu thuế đối có nhà thuộc đối tượng chịu thuế là 1 tỷ đồng (tính theo suất vốn đầu tư thi công), không điều tiết đối có 1 số người có nhà có giá trị không lớn, có lương thấp và trung bình, không điều tiết đối có nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố, nhà cấp IV, đa số nhà ở nông thôn, nhà cấp III.

Với ngưỡng không chịu thuế đối có nhà thuộc đối tượng chịu thuế là 700 triệu đồng (tính theo suất vốn đầu tư thi công), phương án này không điều tiết đối có 1 số người có nhà có giá trị không lớn, có lương thấp, không điều tiết đối có nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố, nhà cấp IV, đa số nhà ở nông thôn, nhà cấp III (phạm vi điều tiết đối có nhà ở nông thôn và nhà cấp III sẽ nhiều hơn phương án lấy ngưỡng không chịu thuế là 1 tỷ đồng).

Bộ Tài chính nhấn mạnh, quy định mức thuế suất cao đối có đất sử dụng không đúng mục đích; đất và nhà thuộc đối tượng chịu thuế không đưa vào sử dụng; đất và nhà thuộc đối tượng chịu thuế lấn, chiếm sẽ góp phần hạn chế hiện trạng đầu cơ về đất, sử dụng đất lãng phí, chiếm dụng đất công.

Việc quy định giao chính quyền địa phương quy định mức thuế suất cụ thể ứng dụng ở địa phương nhằm tạo tính chủ động cho chính quyền địa phương trong việc quy định mức thuế suất thuế tài sản thích hợp có điều kiện thực ở của địa phương.

Phân tích tác động đến phân khúc nhà đất, Bộ Tài chính phân tích, tác động trực tiếp trong ngắn hạn là việc đánh thuế đối có tài sản, đặc thù là mở rộng đối tượng chịu thuế là nhà ở sẽ góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ nhà, đất, từ đây góp phần giảm giá nhà, đất, cung cấp đúng nhu cầu và khả năng chi trả thực ở của người dân.

“Có thể khẳng định rằng, thuế không phải là công cụ duy nhất ngăn chặn 1 số làm việc đầu cơ về nhà đất nhưng thuế là 1 công cụ tài chính hữu hiệu góp phần hạn chế hành vi đầu cơ của 1 số nhà đầu tư”, đơn vị này cho biết.

Đặc biệt, về dài hạn, Bộ Tài chính khẳng định chính sách bán hàng này sẽ có đến rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế, góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ, tích trữ nhà đất, phản ánh thật cung – cầu về nhà đất trên phân khúc, góp phần giúp phân khúc nhà đất minh bạch và phát triển lành mạnh, bền vững, khuyến khích nguồn tiền đầu tư vào nhà đất chuyển sang thành nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế.

“Hơn nữa, đánh thuế nhà còn là công cụ để điều chỉnh phân bố dân cư trong quá trình đô thị hóa. Ngoài ra, để thích hợp có thực ở ở Việt Nam là 1 số người có nhiều nhà, đất là 1 số người có tiềm lực về tài chính, biện pháp có quy định mức thuế suất cao hơn đối có đất sử dụng không đúng mục đích; đất và nhà ở không đưa vào sử dụng để khuyến khích Bên cạnh đây việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhà, đất.

Quy định nêu trên cũng thích hợp có thông lệ quốc tế, được nhiều nước trên địa cầu ứng dụng và thành công”, báo cáo của Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Việc đánh thuế nhà, đất ở cũng được cho là không ảnh hưởng đến quyền có nhà ở của người dân do việc đánh thuế đối có nhà ở có tính đến mức độ điều tiết, khả năng nộp thuế của người dân, chỉ điều tiết đối có nhà ở có giá trị lớn, trên ngưỡng không chịu thuế.

Đối có tác động đến ngân sách nhà nước, theo tính toán của Bộ Tài chính, có mức thuế suất 0,3%, số tiền thuế thu được vào dao động 22.700 tỷ đồng (nếu ứng dụng ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 1 tỷ đồng) hoặc dao động 23.300 (nếu ứng dụng ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 700 triệu đồng).

Với mức thuế suất 0,4%, chuẩn bị số tiền thuế thu được là 30.300 tỷ đồng (nếu ứng dụng ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 1 tỷ đồng) hoặc dao động 31.000 (nếu ứng dụng ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 700 triệu đồng).

Về tác động tiêu cực, Bộ Tài chính cho rằng, việc đánh thuế trên trọn vẹn giá trị đất ở có mức thuế suất cao và đánh thuế đối có nhà ở sẽ có tác động đến người dân, đặc thù là đối có 1 số người có quyền có, quyền sử dụng đất, nhà ở có giá trị lớn nhưng không có lương để đâyng thuế.

“Để giải quyết vấn đề này, ở Điều 10 dự thảo Luật đã quy định cho phép chậm nộp tiền thuế như sau: Trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp thuế thì được chậm nộp tiền thuế và không tính phạt chậm nộp trong thời gian chậm nộp thuế. Người nộp thuế phải có trách nhiệm đã đi vào hoạt động nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển giao quyền có, quyền sử dụng tài sản”, Bộ Tài chính cho biết.

Canhoorchidpark.org – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm