Bộ Xây dựng báo cáo 108 dự án xảy ra tranh chấp

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư ở 1 vài dự án BDS, Bộ Xây dựng chỉ ra có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đây có 108 dự án xảy ra tranh chấp.


Có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đây có hơn 108 dự án xảy ra tranh chấp.

Hơn 215 dự án khiếu nại, 108 dự án xảy ra tranh chấp

Theo báo cáo, trong 43 báo cáo của địa phương và số lượng đơn thư gửi về Bộ Xây dựng cho thấy có 215 dự án có khiếu nại, tranh chấp, trong đây có 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư có cư dân hoặc giữa 1 vài chủ thể liên quan trong phạm vi dự án, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung dân sự khác.

Cụ thể, 1 vài vấn đề tranh chấp được nêu gồm: Tranh chấp liên quan đến phần tổng diện tích có chung, riêng; tranh chấp liên quan đến chi phí bảo trì phần có chung; tranh chấp liên quan đến chi phí quản lý, hoạt động; tranh chấp liên quan đến chất lượng công trình; tranh chấp liên quan đến tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu; 1 vài tranh chấp liên quan đến Hợp đồng mua phân phối căn hộ chung cư; tranh chấp về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà và 1 số tranh chấp khác trong quá trình quản lý sử dụng, hoạt động.

Chỉ ra 5 lý do dẫn đến tranh chấp

Bộ Xây dựng cũng nêu rõ, 5 lý do của hiện trạng khiếu kiện, tranh chấp. Thứ nhất, 1 số quy định pháp lý về quản lý, sử dụng nhà chung cư như: 1 vàih tính tổng diện tích căn hộ chung cư, tổng diện tích lô gia, hộp kỹ thuật, tổng diện tích chung – riêng… chưa đủ rõ. Quy định 1 vài chế tài xử phạt 1 vài hành vi vi phạm chưa thích hợp có đề nghị quản lý.

Thứ hai, 1 số chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, mua phân phối dự án không đúng quy định, vi phạm 1 vài quy định của pháp luật về đầu tư thi công, pháp luật về nhà ở, kinh doanh BDS, pháp luật về PCCC và 1 vài pháp luật khác có liên quan. Trong đây, 1 số chủ đầu tư chỉ chú trọng đến thu lợi nhuận từ việc phân phối căn hộ chung cư mà chưa quan tâm thích đáng đến nghĩa vụ sau phân phối hàng của mình, không công khai đầy đủ 1 vài tài liệu về dự án và các 1 vàih tân của dự án trong quá trình thực hiện đầu tư theo quy định.

Thứ ba, người dân khi mua nhà ở đã không xem xét hết 1 vài nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng mua phân phối căn hộ chung cư đã ký đặc trưng là 1 vài thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của 1 vài nội khu quản lý, sử dụng nhà ở sau khi nhận bàn giao. Ngoài ra, cũng có trường hợp mặc dù luật pháp đã có quy định giải quyết, nhưng người mua nhà lại chưa nghiên cứu kỹ kỹ 1 vài quy định của pháp luật hoặc không xem xét ý kiến giải đáp của 1 vài chuyên gia pháp luật nên đưa ra 1 vài đề nghị không hợp lý, không đúng quy định của pháp luật…

Thứ tư, vai trò quản lý Nhà nước của 1 vài cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương ở 1 số nơi chưa thực hiện tốt; chưa thực hiện công tác tuyên truyền, giải đáp pháp luật để 1 vài chủ thể liên quan hiểu và ứng dụng luật pháp thống nhất (bao gồm quyền, nghĩa vụ và chế tài xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về hành chính, pháp luật về dân sự…).

Các hành vi vi phạm trong quản lý, hoạt động nhà chung cư trên địa bàn chưa được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý 1 vài sai phạm trong công tác sử dụng, quản lý, hoạt động nhà chung cư chưa được coi trọng, chưa sát sao đôn đốc, giải đáp, giải quyết 1 vài mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài…

Thứ năm, vai trò của chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý hoạt động nhà chung cư và ý thức, trách nhiệm của 1 vài chủ có, người sử dụng căn hộ chung cư ở 1 số nhà chung cư chưa cung cấp mô hình quản lý, sử dụng nhà chung cư. Các lợi ích cục bộ chưa được 1 vài chủ thể đối thoại, hòa giải để chắc chắn hài hòa lợi ích của 1 vài bên theo quy định pháp luật.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của 1 vài khiếu kiện, tranh chấp, Bộ Xây dựng đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trì phối hợp có 1 vài bộ, ngành liên quan áp dụng rà soát, sửa đổi, bổ sung 1 vài văn bản quy phạm pháp luật đồng thời đôn đốc, kiểm tra, thanh tra 1 vài trường hợp vi phạm.

Hiện nay, hiện trạng tranh chấp chung cư diễn ra tràn lan và không có điểm dừng ở 1 vài đô thị. Theo Thủ tướng, nếu không có biện pháp hợp tình, hợp lý thì tranh chấp chung cư chẳng thể được giải quyết. Bộ Xây dựng được đề nghị tổng hợp các nội dung khiếu nại của dân cư ở 1 vài dự án nhà ở đối có chủ đầu tư để rà soát lại quy định của pháp luật có liên quan để kiến nghị 1 vài cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 1 vài quy định không còn thích hợp và giải đáp 1 vài cơ quan liên quan giải quyết 1 vài vụ khiếu nại và phản đối chủ đầu tư ở 1 vài dự án.


Canhoorchidpark.org – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm