Bộ Xây dựng không kỷ luật được lãnh đạo HUD do vướng quy định

Sai phạm xảy ra nhiều năm và được thanh tra mở bán 3 năm trước nhưng Bộ Xây dựng chưa kiểm điểm 4 cán bộ vi phạm.

Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Thủ tướng về việc xử lý sau thanh tra ở Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và thành phố Hà Nội (HUD). Kết luận này được cơ quan thanh tra mở bán từ năm 2015. Tuy nhiên, đến năm 2017, lãnh đạo Chính phủ đã phải có yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm có 1 số trường hợp cán bộ có vi phạm, mặt khuyết nhưng đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Trong báo cáo gần đây, Thanh tra Chính phủ cho biết, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, giải đáp HUD kiểm điểm trách nhiệm có 10 trường hợp, trong đây 7 thuộc Bộ quản lý và 3 do HUD quản lý.

Từ năm 2016, Bộ Xây dựng đã thành lập hội đồng kỷ luật đối có 1 cá nhân là Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc và 1 thành viên HĐQT, kiêm trưởng ban kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, Hội đồng kỷ luật của Bộ lại chưa kiến nghị để cấp có thẩm quyền kỷ luật 1 số cá nhân trên theo quy định.

Trụ sở Tổng công ty HUD. Ảnh: HUD

Hơn nữa, theo Bộ Xây dựng, quy định hiện hành nêu rõ thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ khi công ty có hành vi vi phạm pháp luật, cho đến ngày cấp có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản tham khảo, kỷ luật. Bộ cho rằng, vi phạm trong GĐ 2010-2012, trong khi kết luận thanh tra được ban hành vào tháng 4/2015.

“Như vậy, tính đến khi tham khảo xử lý, thời hiệu xử lý kỷ luật đối có cá nhân có vi phạm đã hết nên không đủ căn cứ pháp lý để tham khảo thi hành kỷ luật”, Bộ Xây dựng lý giải đồng thời cho biết thêm hiện chưa có quy định xử lý kỷ luật đối có 1 số trường hợp nghỉ hưu.

Với các cơ sở đây, Bộ cho biết đối có 4 cá nhân gồm ông Nguyễn Đăng Nam – nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV), ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera (là HĐTV ở HUD) và ông Ngô Doãn – HĐTV kiêm trưởng ban kiểm soát nội bộ chỉ tiến hành hình thức kiểm điểm, rút bí kíp, trong đây hai cá nhân bị yêu cầu khiển trách.

Với các cán bộ do HUD quản lý, Bộ Xây dựng cho biết công ty cũng đã thành lập Hội đồng kỷ luật, họp kiểm điểm trách nhiệm đối có 3 cán bộ thuộc thẩm quyền đơn vị này quản lý có hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, có các trường hợp này, theo Bộ Xây dựng cũng đã quá thời hiệu để xử lý kỷ luật.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng tham khảo, kiểm điểm trách nhiệm có 1 số cá nhân vi phạm.

Trước đây, ở kết luận của Thanh tra Chính phủ mở bán năm 2015 chỉ ra sự thiếu trách nghiệm của ban lãnh đạo tổng công ty này trong việc chọn lọc đầu tư, kinh doanh dự án thành phố. Theo đây, từ năm 2011 về trước, HUD đã chọn lọc 1 số dự án đầu tư vượt xa năng lực tài chính, quản trị dẫn đến chậm trễ và trì trệ trong việc triển khai, sản phẩm dở dang quá nhiều, hàng tồn kho lớn. Điều này đẩy HUD và 1 số đơn vị thành viên đến hiện trạng gặp khó. Nợ phải trả lớn, doanh thu, lương giảm mạnh, kinh doanh kém hiệu quả.

Bên cạnh đây, ban lãnh đạo công ty này còn có hành vi làm trái và buông lỏng quản lý trong vận hành ủy quyền kinh doanh dự án cho 1 số đơn vị thành viên có diện tích lớn. Tại 1 số dự án thành phố sau khi đầu tư hạ tầng kỹ thuật, HUD không tiếp tục đầu tư công trình trên đất hoặc giao dịch đất có hạ tầng cho nhà đầu tư thứ cấp mà ủy quyền đầu tư kinh doanh cho 1 số công ty thành viên, trái Điều lệ tổ chức vận hành và quy chế tài chính của HUD.


Canhoorchidpark.org – Theo VnExpress

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm