Bước tiến mới của siêu dự án sân bay Long Thành

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước đề nghị thẩm định và trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi (NCKT) Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 22.927 tỷ đồng. Ảnh: Quang Tuấn

Đây được xem là bước tiến mới cho siêu dự án CHK quốc tế Long Thành.

Cần tới 22.927 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư CHK quốc tế Long Thành, Tỉnh đã phối hợp có Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và một số cơ quan liên quan lập Báo cáo NCKT Dự án; lập thủ tục chọn lọc Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn công trình hàng không ADCC là đơn vị giải đáp lập Báo cáo NCKT Dự án. Tổng quy mô đất thu hồi của Dự án là 5.399,35 ha, trong đây 5.000 ha đất thi công CHK quốc tế Long Thành, phần quy mô còn lại để thi công 2 khu tái an cư và làm nghĩa trang.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tổng mức đầu tư làm tròn của Dự án trên là 22.927 tỷ đồng, trong đây lập Báo cáo NCKT Dự án là 25 tỷ đồng; thi công hạ tầng một số khu tái an cư 4.042 tỷ đồng; tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 479 tỷ đồng; thi công khu nghĩa trang 50 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ, tái an cư 17.943 tỷ đồng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân 388 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí theo Nghị quyết số 26/2016/QH14, Quốc hội bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng được bố trí cho một số dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14; bố trí bổ sung 2.927 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái an cư thuộc Dự án.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, về cơ cấu nguồn vốn, đối có 21.812 tỷ đồng (chiếm 95% tổng mức đầu tư) để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… phục vụ trực tiếp Dự án Xây dựng CHK quốc tế Long Thành, phân bổ cho ngân sách trung ương (NSTW). Còn 1.115 tỷ đồng (chiếm 5% tổng mức đầu tư) để đầu tư thi công đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng Khu tái an cư Lộc An – Bình Sơn, Phân khu III Khu tái an cư Bình Sơn, khu nghĩa trang, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hoàn trả NSTW.

Sử dụng ngắn hạn quỹ đất chưa xây hạ tầng

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác thu hồi đất được thực hiện 1 lần cho tất cả 5.000 ha. Trong thời gian chưa đầu tư thi công một số hạng mục công trình của Dự án Đầu tư thi công CHK quốc tế Long Thành, UBND tỉnh này thi công phương án khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất đã được thu hồi. Theo chuẩn bị, tỉnh Đồng Nai sẽ cho phép một số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, một số tổ chức kinh tế, một số công ty, một số hợp tác xã thuê đất hàng năm để sử dụng vào một số mục đích sản xuất nông nghiệp, làm bãi tập kết hàng hóa và một số loại hình kinh doanh ngắn hạn khác; chỉ được thi công tạm lán, trại (không được bồi thường, hỗ trợ khi triển khai thi công một số hạng mục, công trình cảng hàng không). Theo chuẩn bị của UBND tỉnh Đồng Nai, nguồn thu từ sử dụng đất khi giao đất ở tái an cư được 2.440 tỷ đồng và cho thuê đất ngắn hạn (đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa thi công hạ tầng) được 496 tỷ đồng. Tổng nguồn thu này là 2.936 tỷ đồng sẽ được UBND tỉnh Đồng Nai nộp ngân sách theo quy định.

Đối có quy mô đất vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã được bồi thường nhưng chưa giải phóng mặt bằng, Công ty này vẫn tiếp tục được khai thác. Tuy nhiên, Công ty phải bàn giao mặt bằng sạch ngay khi chủ đầu tư đề nghị đất sạch. Trong thời gian tiếp tục được khai thác, Công ty này phải trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định.

Canhoorchidpark.org theo Báo Đầu Thầu

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm