Cần 22.856 tỷ đồng phục vụ GPMB Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có tờ trình số 7648/TTr – UBND yêu cầu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2018 sẽ ứng dụng khảo sát, đo đạc lập bản đồ, ban hành thông báo thu hồi đất; kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường vườn cây cao su để thi công hạ tầng những khu tái an cư

Được biết, bản Báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành này đã UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của những thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước, báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và đầu tư để đã đi vào hoạt động trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Dự án sẽ thực hiện GPMB 5.000 ha đất phục vụ thi công cảng hàng không quốc tế Long Thành và 364,21 ha phục vụ thi công hai khu tái an cư là Lộc An – Bình Sơn (282,35 ha) và 1 phần phân khu III khu tái an cư Bình Sơn (81,86 ha).

Ước tính, tổng mức đầu tư Dự án là 22.856 tỷ đồng trong đây giá thành thi công 2 khu tái an cư là 4.189 tỷ đồng; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư là 17.855 tỷ đồng; tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không là 479 tỷ đồng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân là 306 tỷ đồng; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi là 27 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, để cung cấp công đoạn, ngay trong năm 2018 cần được bố trí ít nhất 1.533 tỷ đồng, năm 2019 là 9.775 tỷ đồng, năm 2020 là 10.796 tỷ đồng và 752 tỷ đồng vào năm 2020.

Theo số liệu điều tra, khảo sát của UBND tỉnh Đồng Nai (ở thời điểm tháng 7/2017), tổng số trường hợp bị thu hồi và bị ảnh hưởng bởi Dự án là 4.864 hộ gia đình có 15.557 nhân khẩu và 26 tổ chức. Số lượng nhà ở và công trình bị ảnh hưởng là 4.083 căn nhà, 3.343 công trình khách và 2.183 ngôi mộ.

Liên quan đến đơn giá ứng dụng lập khái toán bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, đối có giá đất, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất khi thực hiện lập phương án bồi thường cho những hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, giá đất bồi thường sẽ được xác định cụ thể ở thời điểm chọn lọc thu hồi đất. Việc hỗ trợ đất được ứng dụng theo đơn giá quy định ở bảng giá những loại đất do tỉnh này ban hành.

Đối có giá nhà, cây trồng và tài sản khác, được ứng dụng theo đơn giá hiện hành do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. Đối có đơn giá bồi thường cây cao su cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo những cơ quan liên quan rà soát cho thích hợp, chắc chắn công bằng giữa những tổ chức, cá nhân và ổn định sản xuất của công ty cao su. Trước mắt, UBND tỉnh Đồng Nai xin giữ nguyên đơn giá bồi thường vườn cây cao su cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai là 600 triệu đồng/ha. Khi triển khai công tác bồi thường, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ ứng dụng đơn giá mới sau khi điều chỉnh.

Canhoorchidpark.org -Theo Báo Đầu Tư

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm