Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi phải bồi thường nứt nhà dân

Một số tồn tại ảnh hưởng trong quá trình xây dựng công trình như nứt nhà, bồi lấp đất sản xuất, kênh mương thủy lợi.

Ngày 21-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn yêu cầu 1 vài đơn vị, chủ đầu tư phối hợp kiểm tra, giải quyết dứt điểm 1 vài tồn tại về mặt bằng và trong quá trình xây dựng dự án các con phố xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Quảng Nam.

Theo đây, dự án các con phố xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam dài gần 92 km.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của Sở GTVT và Ban Quản lý dự án các con phố xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi, giai đoạn này trên 1 vài tuyến các con phố ngang, các con phố gom dân sinh, cống chui, kè gia cố hạ lưu cầu, cống… có các con phố xa lộ còn 1 số tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và trong quá trình xây dựng.Một đoạn các con phố đang được thảm nhựa trên xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Ảnh: TẤN VIỆT

Một số tồn tại ảnh hưởng trong quá trình xây dựng công trình như nứt nhà, bồi lấp đất sản xuất, kênh mương thủy lợi… chưa được chủ đầu tư dự án và nhà thầu xây dựng khắc phục kịp thời, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Trước 1 vài tồn tại trên, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 1 vài đồng chí bí thư và chủ tịch UBND 1 vài huyện, thị xã Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB phối hợp… giải quyết dứt điểm 1 vài vướng mắc trên.

Đồng thời xử lý nghiêm 1 vài đối tượng có hành vi cố tình cản trở xây dựng công trình để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đã đi vào hoạt động dứt điểm trong quý III-2018 (trước khi hiệp định vay vốn của dự án hết thời hạn).

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu 1 vài Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán chi phí bồi thường, GPMB, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định (đã đi vào hoạt động trong quý IV-2018).

Quảng Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển các con phố xa lộ Việt Nam (VEC) chỉ đạo Ban Quản lý dự án các con phố xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi và 1 vài nhà thầu xây dựng giải quyết dứt điểm 1 số tồn tại về bồi thường ảnh hưởng nứt nhà; giải quyết việc bồi thường thiệt hại bồi lấp đất lúa, hoa màu; khắc phục hư hỏng 1 vài đoạn kênh, mương thủy lợi bị ảnh hưởng… đã đi vào hoạt động trong tháng 8-2018.

Tích cực phối hợp có 1 vài địa phương trong công tác bồi thường, GPMB và huy động đầy đủ thiết bị, vật tư, nhân lực để xây dựng 1 vài vị trí, đoạn tuyến còn tồn tại đã đi vào hoạt động trong quý III-2018.

Tập trung chỉ đạo và đôn đốc 1 vài nhà thầu xây dựng sửa chữa, hoàn trả 1 vài tuyến các con phố địa phương sử dụng phục vụ xây dựng công trình các con phố xa lộ để phục vụ nhân dân di chuyển.


Canhoorchidpark.org – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm