Chính thức “chặn” giải quyết hồ sơ đất đai ở Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong tương lai

Ngày 9.5, UBND tỉnh Khánh Hòa chính thức có công văn khẩn, chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai ở huyện Vạn Ninh, nơi chuẩn bị thành lập đặc khu Bắc Vân Phong.

Đặc khu Vân Phong. Ảnh: VNEconomy.

UBND tỉnh đề nghị những đơn vị có liên quan kể từ ngày 9.5, tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện việc tách thửa cho đến khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng có hiệu lực quy hoạch chung thi công đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các trường hợp bị tạm dừng chuyển nhượng, gồm: Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trừ trường hợp chuyển mục đích sang đất ở (theo hạn mức) đối có thửa đất có đất vườn, ao trong cộng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thích hợp có kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Hồ sơ tách thửa theo chọn lọc số 32 ngày 21.12.2014 của UBND tỉnh; trừ trường hợp tách thửa do nhận thừa kế theo quy định pháp luật và theo bản án của tòa án; Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh chỉ đạo UBND những xã, thị trấn không thực hiện việc chứng thực hợp đồng đối có những trường hợp trên.

Liên quan đến sự vụ này, báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh. Mới đó nhất là phóng sự: “Vân Phong hỗn loạn theo “cơn sốt” đất”.

Canhoorchidpark.org – Theo Lao động

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm