Cho vay xây dựng và bất động sản tăng

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa đưa ra báo cáo tình hình kinh tế tài chính tháng 5 có mật độ cho vay vào lĩnh vực thi công và BĐS tăng nhẹ 0,3% so có cuối năm 2017, lên 16,3%; mật độ cho vay hộ gia đình giảm 0,4%, còn 16,6%.

Tín dụng của toàn ngành ngân hàng tính đến cuối tháng 5 tăng dao động 5,8% so có cuối năm 2017 (cùng kỳ năm ngoái tăng 6,9%), trong đây tín dụng cho vay VND tăng 5,6%, tín dụng ngoại tệ tăng mạnh 8% (chiếm 8,1% tổng tín dụng). Trong khi đây, huy động ngoại tệ của những ngân hàng lại giảm 3,1% so có cuối năm, huy động VND tăng 7,4%. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua 1 lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối. Điều này tác động lãi suất trên phân khúc liên ngân hàng cũng như huy động vốn trong dân giảm.


Canhoorchidpark.org – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm