Chuyển đổi, di dời hàng trăm cơ sở nhà, đất công

Theo Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, việc thực hiện 1 vài chính sách phân phối hàng trên đã đạt được 1 vài kết quả quan trọng. Tổng thể trụ sở làm việc, tổng số nhà, đất đã được phê duyệt phương án là 128.256 cơ sở nhà, đất có qui mô đất là hơn 1.989 triệu m2, qui mô nhà là hơn 118 triệu m2.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong đây, số nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng là 117.579 cơ sở; chuyển giao chính sách phân phối hàng nhà ở, đất ở là 621 cơ sở; điều chuyển là 2.785 cơ sở; phân phối là 3.036 cơ sở; thu hồi 641 cơ sở; chuyển mục đích sử dụng đất 402 cơ sở; di dời là 80 cơ sở và phương án khác là 3.155 cơ sở nhà, đất.

Việc sử dụng trụ sở công đúng nguyên tắc, định mức đã tạo quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng; đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ… góp phần chỉnh trang thành thị có lại hiệu quả kinh tế xã hội và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, nguồn lực tài chính đã được khai thác từ đất đai cho đầu tư hiện đại hóa công sở ở 1 vài cơ quan, đơn vị, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, thực ở triển khai vẫn còn 1 số tồn tại như các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhà đất dôi dư so với tiêu chuẩn, định mức; sử dụng lãng phí, bỏ trống, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Việc khắc phục hiện trạng sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất sai quy định diễn ra còn chậm, kéo dài, thiếu chế tài xử lý từ khâu chính sách phân phối hàng đến tổ chức thực hiện; 1 số bộ, ngành không thực hiện bàn giao lại trụ sở cũ khi thi công trụ sở mới.

Canhoorchidpark.org – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm