Có 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư ở 1 số dự án BĐS, Bộ Xây dựng chỉ ra có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đây có 108 dự án xảy ra tranh chấp, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung dân sự khác…

Tranh chấp giữa bạn và chủ đầu tư càng ngày càng nhiều (ảnh minh họa). Ảnh: PV

Với nhiều tranh chấp nổ ra, Bộ Xây dựng sắp tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và đề nghị 1 số địa phương xử lý nghiêm 1 số vi phạm.

Nguyên nhân tranh chấp

Bộ Xây dựng nêu rõ, 5 lý do của hiện trạng khiếu kiện, tranh chấp. Thứ nhất, 1 số quy định pháp lý về quản lý, sử dụng nhà chung cư như: Cách tính tổng diện tích căn hộ cao tầng, tổng diện tích lô gia, hộp kỹ thuật, tổng diện tích chung – riêng… chưa đủ rõ. Quy định 1 số chế tài xử phạt 1 số hành vi vi phạm chưa thích hợp có đề nghị quản lý. Thứ hai, 1 số chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án không đúng quy định, vi phạm 1 số quy định của pháp luật về đầu tư thi công, pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS, pháp luật về PCCC và 1 số pháp luật khác có liên quan.

Thứ ba, người dân khi mua nhà ở đã không xem xét hết 1 số nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng căn hộ cao tầng đã ký, đặc thù là 1 số thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của 1 số nội khu quản lý, sử dụng nhà ở sau khi nhận bàn giao. Ngoài ra, cũng có trường hợp mặc dù luật pháp đã có quy định giải quyết, nhưng người mua nhà lại chưa tìm hiểu kỹ 1 số quy định của pháp luật hoặc không xem xét ý kiến giải đáp của 1 số chuyên gia pháp luật nên đưa ra 1 số đề nghị không hợp lý, không đúng quy định của pháp luật…

Thứ tư, vai trò quản lý nhà nước của 1 số cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương ở 1 số nơi chưa thực hiện tốt; chưa thực hiện công tác tuyên truyền, giải đáp pháp luật để 1 số chủ thể liên quan hiểu và tiến hành luật pháp thống nhất (bao gồm quyền, nghĩa vụ và chế tài xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về hành chính, pháp luật về dân sự).

Xử lý nghiêm vi phạm

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 1 số địa phương, TP.Hà Nội và của TPHCM, cũng như qua theo dõi việc thi hành pháp luật về nhà ở trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng cảm thấy, để giải quyết 1 số tồn tại nêu trên, hạn chế 1 số tranh chấp, khiếu kiện giữa người dân và 1 số chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS, Bộ Xây dựng đề xuất bộ này chủ trì, phối hợp có 1 số bộ, ngành liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung 1 số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công dụng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản trị, công ty quản lý hoạt động nhà chung cư và chủ có, chủ sử dụng chung cư; sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn đối có 1 số hành vi vi phạm của 1 số tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng, hoạt động nhà chung cư để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét,

ban hành.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sớm tìm hiểu, ban hành 1 số quy chuẩn, nguyên tắc kỹ thuật thi công nhà chung cư theo thẩm quyền, trong đây quy định cụ thể 1 sốh xác định tổng diện tích căn hộ cao tầng, phần tổng diện tích thuộc có chung và có riêng để góp phần giải quyết các vấn đề tồn ở đối có công tác quản lý sử dụng, hoạt động nhà chung cư.

Bộ Xây dựng sắp tới cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, giải đáp chính quyền 1 số địa phương, 1 số tổ chức, cá nhân tổ chức triển khai thực hiện 1 số quy định của pháp luật về nhà ở, đặc thù là pháp luật quy định về quản lý sử dụng, hoạt động nhà chung cư; xử lý nghiêm 1 số trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.


Canhoorchidpark.org – Theo Lao động

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm