Đà Nẵng: Giá đất ở tái định một số dự án chỉ 630.000 đồng/m2

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành 1 số chọn lọc quy định giá đất ở tái an cư ở 1 số địa điểm thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có mức giá cao nhất là hơn 2 triệu đồng/m2.

Cụ thể, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 556 quy định giá đất ở tái an cư hộ chính 1 số khu dân cư trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn theo những mặt bằng giá đất.

Trong đây, khu tái an cư Nam Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có giá đất ở tái an cư hộ chính các con phố 7,5 m (Nguyễn Xiển) là 630.000 đồng/m2. Khu dân cư phía Bắc Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn có giá đất ở tái an cư các con phố 5,5 m là 2,268 triệu đồng/m2.

Khu tái an cư phía Bắc các con phố Vành đai phía Nam Thành phố (giai đoạn 3A) có giá đất tái an cư hộ chính các con phố 5,5 m là 1,478 triệu đồng/m2 (hệ số điều chỉnh giá đất là 1).

Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm