Đà Nẵng: Hạn chế xây chung cư cao tầng có diện tích dưới 1.200m2

Để hạn chế hiện trạng phát triển của những cao tầng trên qui mô nhỏ trong khu dân cư và nằm trên những trục các con phố có mặt các con phố nhỏ, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản hạn chế thi công đối có loại công trình này.

Đà Nẵng hạn chế xây chung cư cao tầng có qui mô nhỏ dưới 1.200m2 và trên những tuyến các con phố nhỏ

Cụ thể, đối có những khu vực chưa có thiết kế thành thị, hoặc chưa có quy hoạch chi tiết, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP hạn chế tầng cao của công trình trên những trục các con phố có mặt các con phố nhỏ như sau: các con phố dưới 5,5m và không có vỉa hè sẽ không được thi công công trình thương mại dịch vụ; các con phố 5,5m được thi công tối đa 10 tầng (1 lô-8 tầng); các con phố từ 5,5-10,5m được thi công tối đa 12 tầng (1 lô-8 tầng); các con phố đôi lớn từ 10,5m sẽ được xây tối đa từ 9-26 tầng, tùy theo qui mô mặt các con phố từ 4,5m-25m; đối có khu đất có qui mô lớn hơn sẽ do UBND TP tham khảo cụ thể.

Bên cạnh đây, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, qui mô đậu đỗ xe cũng được quy định theo đúng Quy chuẩn Việt Nam và chủ trương quy hoạch của TP Đà Nẵng.

Đối có khu vực trọng điểm TP, Sở Xây dựng phối hợp có những đơn vị giải đáp lập Thiết kế thành thị khu vực trọng điểm TP, chưa có thiết kế thành thị được duyệt, những công trình được phân tách kỹ về điều kiện hạ tầng, có cam đoan chi trả chi phí và đầu tư hạ tầng bổ sung nếu cần, trước khi Sở Xây dựng cho phép thi công công trình cao tầng (từ 9 tầng trở lên).

Đối có những khu vực đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa có thiết kế thành thị được duyệt, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị cho phép căn cứ theo dự thảo thay thế Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng để tham mưu thực hiện quản lý. Sở Xây dựng sẽ phối hợp có những đơn vị liên quan tham khảo kỹ về những nhân tố hạ tầng đối có từng địa điểm công trình. Các khu vực còn lại thực hiện theo quy hoạch và thiết kế thành thị đã được duyệt.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị thực hiện đúng quy định của Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đây, hạn chế phát triển thiết kế cao tầng trong khu dân cư đã đi vào hoạt động, trên những tuyến các con phố có lộ giới nhỏ hơn 20m và hạn chế thi công chung cư cao tầng trong những khu dân cư đã đi vào hoạt động, trong những khu đất nhỏ hơn 1.200m2.


Canhoorchidpark.org – Theo VietTimes

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm