Đà Nẵng: Thanh tra sử dụng chung cư của cán bộ công chức

Theo tin từ UBND TP.Đà Nẵng, công tác thanh tra việc sử dụng chung cư đối có một vài đối tượng là cán bộ công chức được cấp nhà đã kết thúc. Dự kiến, vào ngày 11/7, kết quả thanh tra sẽ được báo cáo cho chủ tịch UBND đô thị.

Trước đây, từ 23/3, đoàn thanh tra đã áp dụng họp, phân công công việc cho một vài thành viên. Đến 26/3, đoàn thành tra ra mắt chọn lọc thanh tra ở doanh nghiệp Quản lý nhà chung cư. Đoàn đã đề nghị doanh nghiệp cung cấp hồ sơ.Công tác thanh tra việc sử dụng chung cư đối có một vài đối tượng là cán bộ công chức được cấp nhà đã kết thúc.

Phía doanh nghiệp cung cấp hồ sơ cụ thể hơn 1.300 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bố trí thuê và sử dụng căn hộ chung cư chung cư từ trước cho đến 31/12/2017.

Đoàn thanh tra cũng đề nghị văn phòng đăng ký đất đai đô thị và một vài chi nhánh quận, huyện kiểm tra, rà soát, thống kê một vài tài liệu về nhà ở, đất ở của toàn bộ một vài trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động này để tổng hợp làm cơ sở đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra.

Trong vòng 1 tháng, đoàn thanh tra đã có văn bản gửi đến dao động 350 đơn vị là một vài cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương, cơ quan công an, quân đội…. đâyng trên địa bàn đề nghị một vài đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động được bố trí nhà chung cư thuộc có Nhà nước kê khai và xác nhận hiện trạng nhà ở, đất ở, lương… Sau đây, đoàn thanh tra đã đối chiếu có một vài tiêu chí liên quan đến việc xét duyệt, bố trí, sử dụng chung cư.

Ngày 25/6, đoàn thanh tra kết thúc thanh tra và lập biên bản có doanh nghiệp Quản lý nhà chung cư.


Canhoorchidpark.org – Theo Người Đưa tin

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm