Đăng ký bất động sản: Cần có quy trình “2 trong 1”

Chiều 11/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về rà soát hiện trạng pháp luật và đề xuất định hướng đã đi vào làm việc khuôn khổ thể chế về đăng ký tài sản (ĐKTS).

Ảnh minh họa nguồn Internet

Tiến hành rà soát 74 văn bản

Báo cáo ở cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia chuyển nhượng bảo đảm Nguyễn Chi Lan cho biết, tổng số văn bản được rà soát bao gồm 74 văn bản luật, nghị định, thông tư về ĐKTS trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở kinh doanh nhà đất; lâm nghiệp; hàng không, hàng hải, phương tiện giao thông; có trí tuệ; chứng khoán. Qua rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung 4 văn bản nhằm chắc chắn sự thích hợp có tiêu chí rà soát cũng như quy định của Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015 về tài sản và quyền có.

Đánh giá hiện trạng pháp luật về ĐKTS, bà Lan cho biết, công tác thi công pháp luật về ĐKTS bước đầu đạt được các kết quả nhất định trong việc công nhận và bảo hộ quyền có tài sản của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, các quy định về ĐKTS còn phân tán trong nhiều đạo luật và văn bản giải đáp thi hành có nhiều tồn ở, hạn chế về nguyên lý ĐKTS, về cơ chế ĐKTS, về cơ chế công khai, minh bạch, dễ tiếp cận tài liệu liên quan đến hiện trạng pháp lý của tài sản.

Chỉ đề cập riêng đến nhà đất, pháp luật hiện hành đang thiếu thống nhất về giá trị pháp lý của làm việc đăng ký đối có tài sản này. Thông tin về nhà đất thì phân tán ở nhiều cơ quan như cơ sở dữ liệu về đất đai thuộc sự quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cơ sở dữ liệu về nhà ở và phân khúc nhà đất quốc gia do Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi công, lưu trữ và quản lý; cơ sở dữ liệu về đất lâm nghiệp thuộc các khu rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý…

Trong khi đấy, theo quy định ở Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì tài sản được hiểu bao gồm vật, tiền, pháp lý có giá và quyền tài sản. “Tài sản bao gồm nhà đất và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai”. Như vậy, phạm vi tài sản được hiểu khá rộng, có tính khái quát cao và có nhiều loại tài sản hiện đang thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh nhà đất, Luật Chứng khoán, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hàng không, Bộ luật Hàng hải…

Hiện nay, khi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ĐKTS đã có sự ổn định có sự tồn ở của nhiều đạo luật và văn bản giải đáp thi hành, hệ thống ĐKTS được thi công và quản lý bởi các bộ, ngành khác nhau nên biện pháp thích hợp trước mắt là chưa thi công Luật ĐKTS mà áp dụng sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về ĐKTS trong 1 số lĩnh vực dựa trên kết quả rà soát.

Thống nhất đầu mối về đăng ký nhà đất

Các ý kiến ở cuộc họp đa số cho rằng việc đã đi vào làm việc pháp luật về đăng ký trong 1 số lĩnh vực như tàu bay, tàu biển, có trí tuệ… phải tuân theo nguyên tắc quốc tế nên cần thiết tập trung phân tích hiện trạng pháp luật liên quan đến đăng ký nhà đất. Bên cạnh đấy, nên đề xuất trách nhiệm cụ thể Bên cạnh đấy của các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu kỹ, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến đăng ký tài sản thuộc lĩnh vực quản lý; làm rõ định hướng đã đi vào làm việc hệ thống pháp luật về ĐKTS…

Chia sẻ đấy là vấn đề khó, đụng chạm, phải đã đi vào làm việc rất nhiều, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh quan điểm trước mắt không thi công luật riêng mà chỉ là đã đi vào làm việc pháp luật có liên quan để quy định việc đăng ký là ép buộc nhưng thỏa thuận giữa 2 bên phải có giá trị nhất định nào đấy, tránh “lật kèo”. Trong đấy, Thứ trưởng đồng tình có đề nghị không đi sâu vào phân tích hiện trạng pháp luật về đăng ký 1 số loại tài sản vốn phải theo chuẩn quốc tế như tàu bay, tàu biển, có trí tuệ, thậm chí cả chứng khoán…

Đối có loại tài sản quan trọng cần quan tâm đã đi vào làm việc là nhà đất, theo Thứ trưởng phải làm sao xác định là sẽ gom lại 1 đầu mối, chắc chắn dễ dàng cho quản lý nhà nước, cho chuyển nhượng, cho người dân, không tiếp diễn hiện trạng “1 lô đất lại có nhiều loại tài sản đăng ký ở các cơ quan khác nhau”.

Bàn về vai trò của công chứng và đăng ký, Thứ trưởng nhấn mạnh đấy là 2 làm việc cộng nằm trong cả công đoạn gắn kết có nhau, không làm việc nào giữ vai trò quan trọng hơn làm việc nào mà phải cộng hướng đến 1 mục đích thống nhất về đăng ký nhà đất theo quy trình “2 trong 1”.

Thứ trưởng cũng đề nghị phân tích sâu hơn về cơ chế minh bạch, công khai, nhất là trong đăng ký nhà đất, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, đề xuất biện pháp đã đi vào làm việc pháp luật về ĐKTS và lấy ý kiến của các bộ, ngành.


Canhoorchidpark.org – Theo Pháp luật VN

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm