Đấu giá đất vàng Thủ Thiêm trong quý III/2018

UBND TP.HCM cho biết, sẽ đấu giá 9 lô đất vàng Thủ Thiêm (quận 2) ngay trong quý III/2018. UBND Thành phố giao một số đơn vị liên qua thực hiện một số phần việc dự kiến cho việc đấu giá lần này.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao đề xuất phương án bố trí nguồn vốn ngân sách Thành phố đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh ở 9 lô đất trong Khu thành phố mới Thủ Thiêm để đấu giá theo quy định. Sở Giao thông – Vận tải được giao đề xuất phương án tổ chức đấu thầu, chọn lọc nhà thầu, cung cấp một số điều kiện kỹ thuật và quy chuẩn công trình, để đầu tư thi công công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đất nói trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường chắc chắn cơ sở pháp lý và một số quy định hiện hành để tổ chức đấu giá quyền sử dụng một số lô đất trên, thực hiện dứt điểm trong quý III/2018. Ban Quản lý đầu tư – thi công Khu thành phố mới Thủ Thiêm được giao đề xuất hình thức, thời điểm và tổng diện tích tổ chức đấu giá.

9 khu đất có tổng diện tích 78.000 m2, là đất sạch nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật, các con phố giao thông kết nối. Trong đây, 6 lô được quy hoạch là khu dân cư đa công dụng, 3 lô là khu thương mại đa công dụng có tổng mức đầu tư là 27.000 tỷ đồng.

Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm