Để được cấp sổ đỏ nhà mua bán giấy tay

Các quy định hiện hành chỉ cho phép cấp sổ đỏ cho 1 vài trường hợp giao dịch nhà đất bằng pháp lý tay từ ngày 1-7-2004 đến trước 1-1-2008

* Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM chuẩn bị cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất (sổ đỏ) cho gần 10.000 trường hợp giao dịch giấy tay. Tuy nhiên, người dân luôn phàn nàn về việc làm sổ đỏ gặp nhiều gặp khó. Thưa ông, đâu là nguyên nhân?

Ông Dư Huy Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai TP HCM

– Ông Dư Huy Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai TP HCM: Qua thống kê của 24 quận – huyện, trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, trên địa bàn TP còn 109.251 trường hợp chưa được cấp GCN. Có rất nhiều nguyên nhân, trong đây tập trung về việc không đủ điều kiện cấp theo quy định pháp luật. Cụ thể, hồ sơ giao dịch bằng giấy tay sau ngày 1-7-2004 lên đến 37.466 trường hợp (chiếm tỉ lệ nhiều nhất: 42,3%). Lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; sử dụng đất sau thời điểm mở bán quy hoạch nhưng nay không thích hợp quy hoạch: 17.543 trường hợp (chiếm tỉ lệ 19,8%). Vi phạm pháp luật đất đai, thi công chưa được xử lý: 7.063 trường hợp (chiếm tỉ lệ 7,9%)…

Các vướng mắc còn lại khi người dân nộp hồ sơ và không cấp được GCN là do pháp lý lý do quá trình sử dụng đất không rõ ràng, giao đất trái thẩm quyền, chưa xác định đầy đủ 1 vài thừa kế, nhận giao dịch nhà, đất của người được bố trí tái an cư mà chưa đã đi vào hoạt động thủ tục, có tranh chấp…

Một con số cần lưu ý là có đến 20.586 trường hợp đủ điều kiện cấp GCN nhưng người dân chưa quan tâm đến việc lập hồ sơ yêu cầu cấp (có đăng ký rõ có phường). Hiện còn dao động 52.321 trường hợp chưa được cấp GCN. Theo thống kê, có dao động 15.000 trường hợp có lý do tạo lập do nhận giao dịch bằng giấy tay từ sau ngày 1-7-2004. Căn cứ theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, đối có hồ sơ loại này, thời điểm nhận giao dịch đã được mở rộng đến trước ngày 1-1-2008. Số liệu thống kê GĐ này của 1 vài quận, huyện cho thấy có dao động 10.000 hồ sơ sẽ đủ điều kiện về lý do tạo lập để tham khảo cấp GCN.

TP HCM có dao động 10.000 trường hợp mua nhà bằng pháp lý tay sẽ được tạo điều kiện cấp sổ đỏ Ảnh: LÊ PHONG

* Khi thực hiện việc xin cấp sổ đỏ đối có 1 vài khu đất giao dịch bằng pháp lý tay, người dân cần lưu ý điều gì thưa ông?

– Khoản 1, điều 82 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung ở khoản 54, điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) đã tháo gỡ việc cấp GCN cho trường hợp nhận giao dịch đất bằng giấy tay sau ngày 1-7-2004. Nghĩa là bên chuyển quyền đã chuyển quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển quyền biểu hiện bằng 1 vài pháp lý viết tay, trong đây biểu hiện nội dung chuyển quyền sử dụng đất và có chữ ký của 1 vài bên liên quan. Cụ thể là 1 vài trường hợp:

Nếu lý do thửa đất đây chưa có pháp lý gì thì thời điểm xét cấp sổ đỏ cho người đang sử dụng đất là phải nhận chuyển quyền trước ngày 1-1-2008. Nếu sau ngày đây thì chưa được tham khảo.

Nếu lý do thửa đất đây đã có pháp lý quy định ở điều 100 của Luật Đất đai và điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung ở Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thì thời điểm xét cấp GCN là phải nhận chuyển quyền trước ngày 1-7-2014.

Đối có trường hợp nhận thừa kế thì thời điểm được xét cấp GCN cho người nhận thừa kế là trước ngày 1-7-2014 dù lý do đất đây có hoặc không có pháp lý (cả hai trường hợp trên).

Tuy nhiên, nội dung nêu trên chỉ là quy định về hình thức và thời điểm cho phép giải quyết cấp GCN của việc “chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục theo quy định pháp luật”. Việc cấp GCN đối có 1 vài trường hợp này vẫn phải bảo đảm đủ điều kiện khác theo quy định của Luật Đất đai: không tranh chấp, không vi phạm pháp luật đất đai, thích hợp quy hoạch…; đồng thời, tham khảo lý do, quá trình sử dụng đất ổn định (căn cứ thêm theo 1 vài pháp lý quy định ở điều 21 của Nghị định 43/2015/NĐ-CP để xác định, như là: biên lai nộp thuế, chọn lọc xử phạt, pháp lý về đăng ký hộ khẩu, biên lai thu nộp tiền điện, nước, bản kê khai nhà, cửa…).

* Vậy theo ông, có 1 vài trường hợp giao dịch nhà bằng pháp lý tay mà không đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì người dân phải làm gì?

– Người dân vẫn được tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà nước có chọn lọc xử lý. Tuy nhiên, 1 vài hộ dân này phải thực hiện việc đăng ký đất đai theo quy định ở khoản 5, điều 95 Luật Đất đai và Điều 70 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Hiện Sở TN-MT cũng đã có công văn báo cáo UBND TP và Bộ TN-MT kiến nghị Chính phủ tham khảo sửa đổi, bổ sung việc cấp sổ đỏ đối có 1 vài trường hợp này.

* Có 10.000 trường hợp giao dịch nhà bằng pháp lý tay và hàng chục ngàn trường hợp khác thì làm sao có thể xử lý hết được trong thời gian sớm nhất?

– Bản chất việc đăng ký cấp GCN là ích lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Trong phạm vi trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM, chúng tôi sẽ gắng sức phối hợp có quận – huyện để tạo điều kiện cho người sử dụng đất được thực hiện 1 1 vàih tiện lợi, thuận lợi nhất. Ngoài ra sắp tới, TP sẽ tiến hành phần mềm Villus, nâng cao khả năng liên thông cấp GCN nhanh hơn trước.

Kiến nghị thêm 5.000 trường hợp

UBND TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ TN-MT nới rộng quy định về thời gian cấp sổ đỏ cho trường hợp giao dịch nhà bằng pháp lý tay. Theo đây, thay vì cho phép 1 vài trường hợp giao dịch GĐ 1-7-2004 đến 1-1-2008 thì nay kéo dài đến ngày 1-7-2014. Nếu việc này thông qua, TP HCM sẽ có thêm 5.000 trường hợp được cấp sổ đỏ.

Canhoorchidpark.org – Theo NLĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm