Đề xuất góp vốn Nhà nước làm cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Bộ GTVT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc mức vốn đầu tư của Nhà nước tham dự thực hiện dự án xa lộ Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Bộ GTVT phân tách dự án xa lộ Vĩnh Hảo – Phan Thiết chắc chắn khả thi về tài chính (Ảnh minh họa xa lộ Hạ Long – Hải Phòng) – Ảnh: K.Linh

Theo đây, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc mức vốn đầu tư của Nhà nước dao động 3.884 tỷ đồng, trong tổng vốn đầu tư 11.853 tỷ đồng để tham dự thực dự án xa lộ Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký nêu rõ, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước dùng để chi cho công tác GPMB, tái an cư 1.396 tỷ đồng; Hỗ trợ 1 phần kinh phí thi công công trình để chắc chắn khả thi về tài chính 2.164 tỷ đồng; kinh phí công tác giải đáp trong GĐ dự định dự án, kiến trúc kỹ thuật, dự toán, giải đáp kiểm định chất lượng trong quá trình thi công của cơ quan Nhà nước, kinh phí của ban QLDA thuộc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ và kinh phí khác thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 324 tỷ đồng.

Về phương án tài chính của dự án, Bộ GTVT cho biết, trong tổng vốn đầu tư 11.853 tỷ đồng, nguồn vốn nhà đầu tư dao động 7.969 tỷ đồng (vốn chủ có 1.594 tỷ đồng, vốn vay dao động 6.375 tỷ đồng) và nguồn vốn của Nhà nước tham thực hiện dự án dao động 3.884 tỷ đồng.

Theo Bộ GTVT, tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư xa lộ Vĩnh Hảo – Phan Thiết là 11,77%, bằng có mức lợi nhuận trung bình trên phần vốn chủ có của nhà đầu tư 69 dự án BOT đường bộ đã triển khai theo Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 20 của Chính phủ; mức lãi suất vốn vay 7,72% bằng 1,5 lần bình quân lãi suất Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm trong thời gian 6 tháng trước thời điểm phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi theo giải đáp ở một vài Thông tư 75/2017 và Thông tư 30/2018 của Bộ Tài chính.

Đối có mức phí sử dụng đường bộ thu hoàn vốn dự án đối có xe nhóm 1 (từ 9 chỗ trở xuống) như sau: 1.500 đồng/PCU/km (2021 – 2023), 1.700 đồng/PCU/km (2024 – 2026),… 3.400 đồng/PCU/km (2042 – 2044). “Mức phí một vài nhóm xe còn lại so có xe nhóm 1 là: 1,3 lần (nhóm 2), 1,7 lần (nhóm 3), 2,7 lần (nhóm 4), 3,8 lần (nhóm 5)”.

Đánh giá về hiệu quả tài chính của dự án, Bộ GTVT cho biết, giá trị GĐ này ròng dao động 233,24 tỷ đồng, tỷ suất nội hoàn dao động 8,92%, dự án chắc chắn khả thi về tài chính, thời gian thu phí hoàn vốn dao động 19,7 năm.

Canhoorchidpark.org – Theo baogiaothong.vn

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm