Đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho dự án nhà ở có quy hoạch chi tiết

Công trình xây dựng thuộc dự án phát triển thành phố, phát triển nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ xây dựng, được đề xuất miễn giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng đề xuất miễn phép cho dự án nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500

Hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến và đề xuất cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh BDS và Luật Quy hoạch thành phố.

Theo phân tích của Bộ này, việc nghiên cứu kỹ, sửa đổi 1 số quy định của một số Luật trên là nhằm tháo gỡ một số gặp khó, vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư kinh doanh cho công ty; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, quy hoạch.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 1 số điều của một số Luật trên. Cụ thể, đối có Luật Xây dựng 2014, cơ quan này đề xuất bổ sung vào khoản 2 Điều 89 của Luật 3 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước chọn lọc đầu tư; Công trình xây dựng thuộc dự án phát triển thành phố, phát triển nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ xây dựng; Công trình xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có quy mô 1 mặt dưới 20m2; biển hiệu, bảng quảng cáo có quy mô 1 mặt dưới 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc chất liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có quy mô 1 mặt dưới 40m2.

Lý giải việc đề xuất đối tượng công trình miễn giấy phép xây dựng trên, Bộ này cho rằng, một số công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước chọn lọc đầu tư đã được quản lý thông qua việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ xây dựng tương tự như một số công trình thuộc dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chọn lọc đầu tư. Do vậy, việc miễn giấy phép xây dựng cho công trình này là cần thiết và hợp lý, chắc chắn tính tương thích về thẩm quyền chọn lọc đầu tư của các người đứng đầu một số cơ quan nhà nước ở Trung ương.

Đối có công trình xây dựng thuộc dự án phát triển thành phố, phát triển nhà ở đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ xây dựng đã được quản lý thông qua việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ xây dựng. Ngoài ra, công trình quy mô lớn còn phải chịu sự kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Do vậy, cần bỏ giấy phép xây dựng đối có một số công trình này nhằm đơn giản hóa thủ tục xây dựng, tiết kiệm thời gian, giá thành cho công ty.

Đối có công trình xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có quy mô 1 mặt dưới 20m2; biển hiệu, bảng quảng cáo có quy mô 1 mặt dưới 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc chất liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có quy mô 1 mặt dưới 40m2: Luật Quảng cáo năm 2012 đã miễn giấy phép xây dựng đối có một số công trình này, nhưng Luật Xây dựng năm 2014 chưa cập nhật.

Giảm thời gian cấp phép xuống 20 ngày

Theo Bộ Xây dựng, Luật Xây dựng 2014 đã được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 18/6/2014. Theo quy định của Luật thì thời gian cấp giấy phép xây dựng của công trình là không quá 30 ngày, nhà ở riêng lẻ là không quá 15 ngày.

Trên thực ở, theo báo cáo của 1 số địa phương ở một số buổi làm việc có đoàn công tác của Bộ Xây dựng thì thời gian thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối có công trình chỉ từ 15 đến 20 ngày (điển hình như Bình Dương, Cần Thơ là 15 ngày; Vĩnh Long, Long An, Đà Nẵng là 15 đến 20 ngày).

Theo Bộ này, giai đoạn này nhờ việc tiến hành công nghệ tài liệu, thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông nên có thể giảm thời gian thực hiện cấp giấy phép xây dựng. Vì vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị thời gian thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối có công trình giảm xuống còn 20 ngày.

Cụ thể, đề xuất giảm thời gian cấp phép xây dựng đối có công trình từ 30 ngày xuống còn 20 ngày để rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng (điểm e khoản 1 Điều 102).

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, hiện có 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số cấp chọn lọc đầu tư; Công trình xây dựng tạm phục vụ xây dựng xây dựng công trình chính; Công trình xây dựng theo tuyến ngoài thành phố nhưng thích hợp có quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình.

Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này; Nhà ở thuộc dự án phát triển thành phố, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng quy mô sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị nội khu công trình không làm một sốh tân kết cấu chịu lực, không làm một sốh tân công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình; Công trình sửa chữa, cải tạo làm một sốh tân thiết kế mặt ngoài không giáp giới có các con phố trong thành phố có đề nghị về quản lý thiết kế; Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ đề nghị lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt; Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển thành phố và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.


Canhoorchidpark.org – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm