Điện Biên: Dự kiến đấu giá 168ha đất tại 10 huyện, thị, thành phố

6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên thực hiện thu 77 tỷ, 800 triệu đồng tiền sử dụng đất. Dự kiến thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đấu giá 168ha đất trên địa bàn 10 huyện, thị, đô thị để tăng thu cho ngân sách cho điạ phương.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tỉnh Điện Biên: công tác quản lý đất đai, 1 số cơ chế chính sách bán hàng về quản lý đất đai đã được tỉnh quản lý nghiêm ngặt hơn. Cùng có đấy, tỉnh Điện Biên đến nay đã đã đi vào hoạt động việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); đã đi vào hoạt động lập kế hoạch định giá đất 2018 và danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018.

6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên thực hiện thu 77 tỷ, 800 triệu đồng tiền sử dụng đất (ảnh tư liệu)

Tính đến ngày 31- 5, toàn tỉnh Điện Biên đã cấp 5642 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên qui mô đất lâm nghiệp có rừng đã giao 260.720ha. Hoàn thành việc thi công cơ sở dữ liệu đất đai ở TP. Điện Biên Phủ và đưa vào hoạt động khai thác và sử dụng (9/9 xã, phường có 54.570 thửa đất).

Mục tiêu 6 tháng cuối năm ngành tài nguyên môi trường, tỉnh Điện Biên tập trung triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính, thi công cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy nhanh công đoạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản gắn liền có đất; giải quyết các vướng mắc trong quản lý Nhà nước về đất đai, đặc trưng là việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi đất; chính sách bán hàng về giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư. Đặc biệt, triển khai thực hiện việc thi công cơ sở dữ liệu địa chính ở huyện Tủa Chùa; đấy là 1 trong các huyện vùng cao tỉnh Điện Biên thực hiện cơ sở dữ liệu địa chính, góp phần đã đi vào hoạt động bộ hồ sơ địa chính của huyện, nhằm quản lý tốt công tác đất đai ở địa phương.


Canhoorchidpark.org – TheoTNMT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm