Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng qui mô dao động 20.026,47 ha, đến nay đã quy tụ được hàng trăm công ty có một vài nhà đầu tư chiến lược.

Một góc Khu công nghiệp Nam Cấm nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ AN

Bộ Xây dựng thực hiện việc ủy quyền cho UBND tỉnh Nghệ An để tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thi công Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An; đồng thời thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thi công theo quy định pháp luật về quy hoạch thi công.

UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp có Bộ Xây dựng và một vài cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thi công Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch thi công.

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng qui mô dao động 20.026,47 ha. Qua hơn 10 năm làm việc, KKT Đông Nam Nghệ An đã quy tụ được hàng trăm công ty có một vài nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.


Canhoorchidpark.org – Theo Đầu Tư

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm