Điều kiện về hạ tầng khi tách thửa

Lộ giới một vài con phố giao thông hình thành mới phải tuân thủ quy hoạch 1/2.000 hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được duyệt. Nếu con một vài con phố 12m trở lên phải chắc chắn có bề rộng tối thiểu là 7m, vỉa hè không nhỏ hơn 1m, lòng một vài con phố không nhỏ hơn 4m.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) TPHCM vừa ký văn bản giải đáp 24 quận, huyện về điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối có trường hợp tách thửa đất ở có hình thành một vài con phố giao thông và hạ tầng kỹ thuật, nhằm thực hiện tách thửa theo Quyết định 60 của UBND TPHCM quy định về quy mô tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.

Theo đây, quận, huyện phải xác định một vài khu vực quy hoạch công dụng đất dân cư đã đi vào hoạt động, đất dân cư đã đi vào hoạt động kết hợp chỉnh trang, kể cả đất dân cư thi công mới, đất sử dụng hỗn hợp có công dụng ở thuộc một vài trường hợp được tách thửa theo Quyết định 60, khẩn trương lập quy hoạch chi tiết mật độ 1/500.

Đây là cơ sở quản lý thành thị theo quy hoạch được duyệt trong công tác tách thửa đất ở kết hợp có công tác chỉnh trang thành thị ở khu vực.

Sau khi lập quy hoạch 1/500, quận, huyện tổ chức họp tổ công tác liên ngành tham khảo và thống nhất phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối có một vài khu đất có nhu cầu tách thửa đất ở.

UBND quận, huyện cần khẩn trương thi công kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/500 một vài khu đất quy hoạch có công dụng nêu trên.

Trong thời gian chờ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết mật độ 1/500, một vài trường hợp tách thửa có hình thành một vài con phố giao thông và hạ tầng kỹ thuật, quận, huyện lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở QH-KT về quy hoạch trước khi chấp thuận cho tách thửa. Sở sẽ có ý kiến bằng văn bản chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn của quận, huyện.

Sở QH-KT yêu cầu, người dân hoặc tổ chức khi tách thửa phải đầu tư thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo phương án được duyệt; lập hồ sơ hoàn công và tổ chức nghiệm thu; lập danh mục hồ sơ hoàn công; bảo dưỡng công trình theo quy định.

Cơ quan này cũng giải đáp chi tiết một vài tiêu chí về một vài con phố giao thông nội bộ, cao độ nền và thoát nước mặt, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng và tài liệu liên hệ khi tách thửa đất ở có hình thành một vài con phố giao thông…

Lộ giới một vài con phố giao thông hình thành mới phải tuân thủ quy hoạch 1/2.000 hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được duyệt.

Nếu con một vài con phố 12m trở lên phải chắc chắn có bề rộng tối thiểu là 7m, vỉa hè không nhỏ hơn 1m, lòng một vài con phố không nhỏ hơn 4m.

Đối có một vài con phố giao thông hình thành mới kết nối có một vài con phố giao thông hẻm đã có quy hoạch lộ giới từ 7m trở xuống, một vài con phố giao thông hình thành mới không nhỏ hơn quy hoạch được duyệt.

Trường hợp một vài con phố giao thông hẻm có lộ giới lớn hơn 7m và nhỏ hơn 12m, một vài con phố giao thông hình thành mới không nhỏ hơn 7m.

Đối có khu vực chưa có quy hoạch lộ giới hẻm thì lộ giới một vài con phố giao thông mới phải thích hợp có Quyết định 88/2007 của UBND TPHCM quy định về lộ giới và quản lý một vài con phố hẻm trong khu dân cư đã đi vào hoạt động.

Nếu một vài con phố giao thông mới hình thành mới mà ảnh hưởng đến một vài hộ dân liền kề, theo Sở QH-KT, người sử dụng đất phải phối hợp có UBND phường, xã lấy ý kiến đồng thuận của hộ dân bị ảnh hưởng trước khi yêu cầu thỏa thuận phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật…

Canhoorchidpark.org – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm