Đồng Nai: Tách thửa đất trở lại từ 1/3

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chọn lọc cho phép tách thửa đất trở lại. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2018 bỏ quy định số thửa tối thiểu và phải lập dự án khi tách, thay vào đây là quy định về quy mô.

Theo đây, trước đây một số khu đất tách từ 10 thửa trở lên phải lập dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng; còn nay chỉ cần 500-2.000m² phải lập bản vẽ mặt bằng, từ 2.000m² trở lên phải lập dự án. Đối có đất ở, quy mô tối thiểu sau khi tách thửa được quy định theo từng khu vực.

Cụ thể, một số phường và một số xã Tân Hạnh, Hiệp Hòa, Hóa An (thuộc TP.Biên Hòa) và một số phường thuộc thị xã Long Khánh có quy mô tối thiểu sau khi tách thửa là 60m²; một số xã Tam Phước, Phước Tân, An Hòa, Long Hưng (TP.Biên Hòa) và một số thị trấn thuộc một số huyện có quy mô tối thiểu sau khi tách thửa là 80m²; một số xã còn lại tối thiểu là 100m².

Về đất nông nghiệp, một số phường và xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa (thuộc TP.Biên Hòa), một số phường thuộc thị xã Long Khánh, một số thị trấn thuộc huyện, quy mô tối thiểu được tách là 500m2. Các khu vực còn lại quy mô tối thiểu là 1.000m².

Canhoorchidpark.org – Theo CafeF

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm