Dự án nhà trên giấy có thể thế chấp nhiều lần vì ngân hàng không nộp hồ sơ đăng ký?

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đối có một số trường hợp ngân hàng nhận thế chấp một số dự án mà không nộp hồ sơ đăng ký thế chấp ở Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thì cơ quan này không có cơ sở để cập nhật cơ sở dữ liệu, bởi thế, không thông báo thế chấp và ngăn chặn không cấp Giấy chứng nhận được.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có công văn gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cập nhật cơ sở dữ liệu, cập nhật ngăn chặn theo đề nghị của một số ngân hàng và tổ chức tín dụng liên quan đến việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở không ngừng nghỉ nhận được thông báo thế chấp, đề nghị cập nhật cơ sở dữ liệu đối có một số trường hợp mà một số ngân hàng và tổ chức tín dụng khi nhận thế chấp tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

Nội dung một số ngân hàng và tổ chức tín dụng đề nghị ghi nhận việc thế chấp tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn đô thị của một số ngân hàng. Đồng thời, đề nghị không tiếp nhận đề nghị đăng ký thế chấp của một số đơn vị, ngân hàng, tổ chức cá nhân khác hoặc không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối có một số căn hộ chung cư mà chưa có sự chấp thuận của phía ngân hàng.Ngân hàng cần nộp kèm hồ sơ thế chấp khi đề nghị cập nhật cơ sở dữ liệu một số dự án thế chấp

Tuy nhiên, một số đề nghị này lại không có hồ sơ nộp kèm theo. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, căn cứ một số quy định hiện hành, để có căn cứ cập nhật cơ sở dữ liệu thì một số ngân hàng và tổ chức tín dụng khi nhận thế chấp dự án nhà ở hình thành trong tương lai của một số chủ đầu tư hoặc một số tổ chức, cá nhân mua nhà phải nộp hồ sơ theo quy định (ở Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư Pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị định số 102/2017/ND-CP của Chính phủ). Đối có hồ sơ đủ điều kiện, Văn phòng Đăng ký đất đai mới đăng ký thế chấp và cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định.

“Đối có một số trường hợp một số bên thực hiện chuyển nhượng không nộp hồ sơ đăng ký thế chấp ở Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Văn phòng không có cơ sở để cập nhật cơ sở dữ liệu. Vì vậy, nội dung thông báo thế chấp, đề nghị ngăn chặn không cấp Giấy chứng nhận và thực hiện một số chuyển nhượng của ngân hàng là không thực hiện được” – công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nêu rõ.

Trên thực ở, nếu một số chuyển nhượng thế chấp ngân hàng mà cơ quan quản lý đất đai không có thông báo thế chấp và ngăn chặn không cấp Giấy chứng nhận thì dễ dẫn đến hiện trạng nhà ở hình thành trong tương lai có thể bị thế chấp hai, ba lần ở một số nơi khác nhau. Hoặc cũng có thể có trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp dự án trong khi người mua căn hộ chung cư cũng đem thế chấp tài sản…

Đây là vấn đề nhiều ngân hàng lo ngại khi nhận thế chấp một số dự án nhà ở hình thành trong tương lai.


Canhoorchidpark.org – Theo ANTĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm