Dư luận ‘dậy sóng’ vì thuế tài sản: Bộ Tài chính lên tiếng giải thích

Dự thảo dự án Luật Thuế tài sản do Bộ Tài chính ra mắt đã khiến dư luận ‘dậy sóng’ suốt gần tuần qua. Tối 17/4, Bộ Tài chính đã phải lên tiếng giải đáp cụ thể một sốh tính thuế nhà chung cư.

Theo đấy, Bộ Tài chính cho biết, giá tính thuế đối có đất được căn cứ vào giá 1m2 đất ở Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ra mắt ở thời điểm tính thuế; Giá tính thuế đối có nhà được căn cứ vào giá nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định ở thời điểm tính thuế trên cơ sở suất vốn đầu tư thi công do Bộ Xây dựng ra mắt.

Chung cư cao tầng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng

Ngoài ra, giá tính thuế tài sản được ổn định 5 năm (tính theo năm dương lịch) kể từ ngày Luật thuế tài sản có hiệu lực thi hành. Tổng số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp hàng năm đối có nhà, đất bằng số thuế tài sản phải nộp đối có đất cùng có số thuế tài sản phải nộp đối có nhà.

Để rõ hơn, Bộ Tài chính lấy ví dụ có căn hộ chung cư chung cư để ở có qui mô 75m2 ở 1 khu thành phố ở Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng). Giá mua căn hộ chung cư chung cư theo hợp đồng chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng. Giá đất ở bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ra mắt đối có địa điểm thửa đất thi công nhà chung cư là 10 triêụđồng/m2. Suất vốn đầu tư thi công nhà chung cư do Bộ Xây dựng ra mắt (theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) à 9,71 triệu đồng/m2 (áp dụng đối có nhà chung cư từ 18 tầng đến 20 tầng).

Theo dự thảo dự án Luật thuế tài sản thì việc tính thuế tài sản sẽ không dựa trên giá mua căn nhà theo hợp đồng chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng mà được xác định dựa trên giá do cơ quan có thẩm quyền quy định như trên.

Cụ thể số thuế tài sản phải nộp đối có căn hộ chung cư chung cư trên nếu là chung cư xây mới sẽ được xác định như sau:

Giá tính thuế đối có đất bằng giá 1m2 đất ở Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân (x)qui mô nhà do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhân (x) hệ số xác định qui mô đất tính thuế (chuẩn bị Luật giao Chính phủ quy định hệ số xác định qui mô đất tính thuế đối có đất thi công nhà chung cư, trong đấy hệ số xác định qui mô đất đối có trường hợp để ở chuẩn bị là 0,2%).

Tức mức giá tính thuế đối có đất bằng: 75m2 x 10 triệu đồng/ m2 x 0,2 = 150 triệu đồng. Như vậy, số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp đối có đất xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên bằng: 150 triệu đồng x 0,4% = 600.000 đồng/năm.

Còn số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp đối có nhà xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên sẽ bằng: giá 1m2nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định (trên cơ sở suất vốn đầu tư thi công do Bộ Xây dựng ra mắt) nhân (x) qui mô nhà. Trong trường hợp trên là: 75m2 x 9,71 triệu đồng/ m2 = 728,25 triệu đồng.

Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì tiền chịu thuế có nhà của căn hộ chung cư chung cư trên là 28,25 triệu đồng. Nhân có thuế suất 0,4%, số tiền phải nộp thuế sẽ là 113.000 đồng/năm.

Như vậy, tổng thuế tài sản có căn hộ chung cư chung cư trên bằng thuế nhà cùng thuế đất là 713.000 đồng/năm.

Trường hợp khu chng cư đã được đưa vào sử dụng 7 năm, số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp đối có đất vẫn là 600.000 đồng theo một sốh tính trên. Với nhà, sẽ tính bằng giá 1m2 nhà do UBND cấp tỉnh quy định (trên cơ sở suất vốn đầu tư thi công do Bộ Xây dựng ra mắt) nhân (x) qui mô nhà nhân (x) mật độ % chất lượng còn lại của nhà.

Ví dụ theo Bảng mật độ chất lượng còn lại của Nhà do UBND TP Hà Nội quy định, căn nhà trên đưa vào sử dụng trên 7 năm sẽ còn 80% chất lượng. Giá tính thuế chuẩn bị là: 75m2 x 9,71 triệu đồng/ m2 x 80% = 582,6 triệu đồng – mức giá dưới ngưỡng chịu thuế.

Như vậy, trường hợp nhà chung cư đã qua sử dụng được 7 năm thì chỉ phải nộp thuế tài sản đối có đất là 600.000 đồng/năm, không phải nộp thuế đối có nhà.

“Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đấy là hồ sơ dự án Luật bước đầu gửi lấy ý kiến rộng rãi một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của chính sách bán hàng để làm cơ sở lập và đã đi vào hoạt động yêu cầu thi công dự án Luật trình cấp có thẩm quyền tham khảo trước khi trình Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình thi công luật, pháp lệnh của Quốc hội. Bộ Tài chính xin ghi nhận một số ý kiến tham dự để đã đi vào hoạt động hồ sơ dự án” – Bộ Tài chính cho hay.


Canhoorchidpark.org – Theo KTĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm