Dư nợ tín dụng bất động sản trên 471.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa ra mắt báo cáo dư nợ tín dụng đối có vận hành đầu tư, kinh doanh nhà đất quý 4-2017.

Theo đây, tổng dư nợ tín dụng đối có vận hành đầu tư, kinh doanh nhà đất đến hết năm 2017 đạt 471.022 tỷ đồng.

Những lĩnh vực có dư nợ tín dụng lớn nhất, đạt trên 100.000 tỷ đồng gồm: cho vay đầu tư, kinh doanh một số dự án thi công khu thành thị, phát triển nhà ở đạt 102.413 tỷ đồng; cho vay thi công, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp có cho thuê được bạn trả nợ bằng một số nguồn lương bổng không phải là tiền lương bổng, tiền công đạt 100.083 tỷ đồng; cho vay kinh doanh khác đạt 112.561 tỷ đồng.

Canhoorchidpark.org – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm