Dừng cảng Kê Gà: Vinacomin từ chối bồi thường nhiều hạng mục

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc thống nhất giá trị hỗ trợ cho các công ty du lịch sau khi dừng thực hiện dự án cảng Kê Gà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

TKV từ chối bồi thường nhiều hạng mục cho 3 công ty sau khi dừng dự án cảng Kê Gà.

Trong văn bản này, Vinacomin cho biết, công ty thống nhất có giá trị các khoản bồi thường, hỗ trợ thống nhất thêm là 8,58 tỷ đồng.

Về việc tiếp tục tham khảo, hỗ trợ bổ sung cho các công ty có chi phí hỗ trợ thiết bị điện nước, chi phí thiết bị phòng cháy chữa cháy 3,1 tỷ đồng, TKV đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tham khảo, không tính chi phí này.

Nguyên nhân do TKV đã nhiều lần gia hạn để các công ty cung cấp hồ sơ nhưng chỉ có công ty Đồi Phong Lan cung cấp, tuy nhiên, các hồ sơ liên quan không đủ cơ sở để xác định chi phí đã đầu tư của công ty.

Cụ thể, Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Công ty TNHH du lịch Đồi Phong Lan, Công ty TNHH du lịch Thế Giới Xanh, Công ty TNHH du lịch Thạnh Đạt cung cấp chứng từ chi phí thiết bị điện, nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy gửi Công ty giải đáp quản lý dự án – Vinacomin (VPMC) để tham khảo, phân tách và làm cơ sở xác định chi phí chi trả. Trường hợp sau thời hạn đề nghị là ngày 30/11/2017, nếu không có ý kiến bằng văn bản xem như công ty không đề nghị hỗ trợ khoản chi phí này.

Đến ngày 30/11/2017, Công ty giải đáp quản lý dự án – Vinacomin chỉ nhận được hồ sơ tin tức của Công ty TNHH du lịch Đồi Phong Lan. Tuy nhiên, phân tách hồ sơ cung cấp của Đồi Phong Lan chưa đủ cơ sở pháp lý.

Sau nhiều lần gửi văn bản đôn đốc, Vinacomin tiếp tục thông báo gia hạn đến ngày 31/7/2018. Tuy nhiên, đến nay, vẫn không nhận thêm được hồ sơ, chứng từ để tham khảo, phân tách. Do đây, có thể khẳng định các công ty không có hồ sơ cung cấp, vì vậy, không đủ cơ sở xác định chi phí đã đầu tư đối có khoản hỗ trợ này.

Đối có chi phí hỗ trợ cải tạo mặt bằng để tiếp tục kinh doanh 1,34 tỷ đồng, Vinacomin cho hay, chi phí hỗ trợ cải tạo mặt bằng tiếp tục kinh doanh được thực hiện theo văn bản 3531/UBND-DTQH ngày 5/9/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận. Chi phí này chỉ tiến hành đối có dự án đã đi vào vận hành.

Do công ty Đồi Phong Lan chưa đi vào vận hành, vì vậy, đề nghị UBNDT tỉnh Bình Thuận tham khảo, giao các sở, ngành liên quan làm việc có công ty thống nhất không hỗ trợ chi phí này.

Vinacomin cho rằng việc kéo dài thời gian thực hiện và chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại cần xử lý sau khi dừng dự án cảng Kê Gà – Bình Thuận đã tạo các dư luận không tốt trong xã hội.

Do đây, Vinacomin đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao các sở, ngành liên quan thuộc tỉnh tìm hiểu đề nghị của Vinacomin nêu trên làm việc có các công ty thuộc diện bồi thường, được hỗ trợ do dừng dự án Kê Gà để đã đi vào hoạt động Biên bản thống nhất tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ giữa Vinacomin và các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Bình Thuận.

Trên cơ sở phương án, dự toán chi phí sau khi thống nhất, UBND tỉnh Bình Thuận sớm tổ chức phê duyệt phương án, dự toán làm cơ sở tiếp tục thực hiện việc chi trả phần chi phí còn lại cho các công ty.

Dự án cảng Kê Gà dài 2,3 km bờ biển, rộng 366 ha, chi phí 550 triệu USD, sau đây được điều chỉnh lên 1 tỷ USD do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tháng 4/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo chủ trương thi công cảng Kê Gà đến 12 chủ đầu tư khu du lịch và người dân, đồng thời đề nghị toàn bộ ngưng thi công, nhường đất cho dự án cảng biển có tầm quốc gia. Tuy nhiên, qua nhiều lần chuẩn bị bắt đầu làm, cảng Kê Gà vẫn nằm trên giấy.

Nhận thấy dự án thi công cảng Kê Gà không hiệu quả, năm 2014, Chính phủ có chọn lọc chính thức dừng, xóa bỏ quy hoạch cảng Kê Gà và đề nghị giải quyết thiệt hại cho nhà đầu tư du lịch.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đẩy qua đẩy lại, đến nay, Vinacominchỉ chấp thuận bồi thường cho 9 công ty.

Canhoorchidpark.org – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm