“Đừng để quy hoạch chồng lấn quy hoạch”

Tại phiên trao đổi về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của một số Luật liên quan đến quy hoạch sáng nay (1/6), nhiều ĐB cho rằng Dự thảo Luật có nhiều điểm chồng chéo.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số luật có quy định liên quan đến quy hoạch bao gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 1 điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

ĐB Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị)

ĐB Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) bày tỏ mong muốn có 1 hệ thống quy hoạch đồng bộ, thống nhất để khắc phục hiện trạng quy hoạch chồng lấn quy hoạch, quy hoạch treo gây rất nhiều hệ lụy xấu trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, ĐB Đồng cho biết ở điều 5 của Luật Quy hoạch quy định hệ thống quy hoạch quốc gia gồm có: quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc thù, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Phụ lục 2 Luật Quy hoạch quy định: Quy hoạch thi công là 1 trong 38 loại quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

“Tuy nhiên, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng quy định, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn là 2 quy hoạch thuộc quy hoạch thi công, điều đó là trái có luật Quy hoạch”, ông phân tích.

Hay như việc dự thảo luật sửa đổi Luật Xây dựng quy định, quy hoạch thi công gồm có quy hoạch thi công tỉnh, quy hoạch thi công vùng liên huyện, vùng huyện.

Theo ĐB Đồng, ở cấp tỉnh trong dự thảo có thêm 2 từ thi công để có tên là Quy hoạch thi công tỉnh, nhưng phạm vi và nội dung quy hoạch lại trùng lặp hoàn toàn có phạm vi và nội dung Quy hoạch tỉnh được quy định ở điều 27 của luật Quy hoạch.

Ngoài ra, ông cũng chỉ ra nhiều nội dung thuộc một số quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác như giao thông, cấp thoát nước, môi trường… cũng được quy định trong sửa đổi Luật Xây dựng là không thích hợp, trái có Luật Quy hoạch.

Tương tự, ĐB Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị) cũng cho rằng vấn đề điều chỉnh quy hoạch chưa được quy định rõ ràng.Đại biểu Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị)

“Hiện chưa có tiêu chí nào để xác định khi nào thì được điều chỉnh quy hoạch mà chỉ ghi là “ảnh hưởng không lớn”. Chính vì quy định chưa rõ ràng mà từng xảy ra sự tùy tiện, thậm chí là lợi ích nhóm trong điều chỉnh quy hoạch, dẫn tới hệ lụy lớn”, ĐB Sinh nói.

ĐB Sinh đã đưa ra ví dụ, do không có tầm nhìn quy hoạch dài hạn nên các con phố vành đai 1 từ Kim Liên đến Hoàng Cầu mới (quận Đống Đa, Hà Nội) mới trở thành các con phố “đắt nhất hành tinh” và khả năng khi con các con phố này nối dài đến Cầu Giấy cũng sẽ không kém phần đắt đỏ. Phải bỏ tới 3/4 tiền đầu tư cho công tác giải phóng mặt bằng chính là vì quy hoạch không có tầm nhìn.

Cũng theo ĐB Đỗ Văn Sinh, trong 13 luật liên quan đến Luật Quy hoạch thì có Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị đang có các vấn đề chồng chéo và chưa rõ ràng.

Cụ thể, trong phần sửa đổi Luật Xây dựng có quy định quy hoạch thi công bao gồm quy hoạch thi công tỉnh, vùng liên huyện và huyện. Trong khi đó, Luật Quy hoạch đã quy định trọn vẹn vấn đề này. Trong Luật Quy hoạch cũng đã có hết một số quy định chi tiết của một số ngành kỹ thuật, trong đó thi công chỉ là 1 trong 38 ngành đó. Nhưng Luật Xây dựng lại quy định 1 lần nữa.

“Sự chồng lấn này là không quán triệt tiêu chuẩn trong Luật Quy hoạch”, đại biểu Đỗ Văn Sinh nói.

Đồng quan điểm trên, Đại biểu Phạm Quang Dũng (Nam Định) cũng cho rằng, thông qua dự án luật để cắt giảm xung đột có Luật Quy hoạch hiện hành.

“Hiện nay một số thời cơ đầu tư trên cả nước muốn triển khai được thì phải thông thoáng về quy hoạch. Trong khi đó, quy hoạch của ta đang chồng chéo nên dĩ nhiên việc đầu tư sẽ bị chậm trễ. Dự luật cần thiết thông qua trong kỳ họp này để giúp nền kinh tế phát triển”, ĐB Dũng nhấn mạnh.

Cũng ở phiên trao đổi, 1 số đại biểu khác cũng cho rằng, Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019; theo đó, quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước. Quy hoạch vùng thì phải thích hợp quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh thì phải thích hợp quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải thích hợp quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Tuy nhiên, giai đoạn này Luật chưa có hiệu lực, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng chưa rõ ràng, trong khi đó 1 số tỉnh, đô thị như Đà Nẵng đang áp dụng triển khai một số thủ tục có liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung thi công đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy, việc điều chỉnh quy hoạch chung của 1 tỉnh, đô thị hay của 1 khu vực sẽ còn gặp nhiều gặp khó trong thời gian tới đó. Do đó, một số đại biểu yêu cầu ban soạn thảo cần phải nghiên cứu kỹ kỹ một số điều luật sửa đổi liên quan đến quy hoạch, có tổng kết, phân tích, bảo đảm đồng bộ có Luật Quy hoạch.


Canhoorchidpark.org – Theo DĐDN

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm