Được miễn tiền hợp thức hóa công trình trái phép

Trên địa bàn TPHCM hiện có hàng ngàn công trình thi công trái phép (không phép, sai phép) trước ngày 15-1-2018 (ngày NĐ 139/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi công có hiệu lực) đủ điều kiện để tồn tại.

Trước đây, 1 vài chủ công trình trên phải nộp khoản lợi bất hợp pháp nếu muốn hoàn công công trình, nhưng theo Thông tư 03/2018 của Bộ Xây dựng trợ giúp NĐ 139/2017, họ được miễn nộp khoản tiền này kể từ ngày 12-6-2018.

Theo đây, nhà ở riêng lẻ thi công trái phép từ ngày 4-1-2008 (ngày NĐ 108/2007 về xử lý công trình thi công trái phép có hiệu lực) đến 15-1-2018 cung cấp đủ 1 vài điều kiện theo quy định sẽ được miễn nộp lại khoản lợi bất hợp pháp.

Thông tư này quy định rõ 1 vài trường hợp thi công trái phép phải cung cấp đủ 1 số điều kiện mới được miễn tiền phạt.

Cụ thể, việc thi công vi phạm xảy ra từ ngày 4-1-2008 và đã kết thúc trước 15-1-2018, nhưng sau ngày 15-1-2018 mới phát hiện hoặc đã được phát hiện trước 15-1-2018 và có 1 trong 1 vài văn bản sau đây: biên bản vi phạm hành chính, chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính, chọn lọc tiến hành phương pháp khắc phục hậu quả hoặc chọn lọc tiến hành bổ sung phương pháp khắc phục hậu quả; không vi phạm chỉ giới thi công; không ảnh hưởng 1 vài công trình kế bên; không có tranh chấp; thi công trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp; thích hợp có quy hoạch thi công.

Nhà thi công trái phép. Ảnh: TUẤN VŨ

Nếu nhà ở riêng lẻ vi phạm mà phần vi phạm không thích hợp quy hoạch đã được phát hiện trước ngày 15-1-2018, đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính, chọn lọc tiến hành phương pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp nhưng đến ngày 15-1-2018 mà cá nhân, tổ chức vi phạm vẫn chưa nộp phạt (nếu có) và nộp số lợi bất hợp pháp thì sẽ bị buộc tháo dỡ công trình, phần công trình thi công vi phạm thay thế phương pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Thực tế cho thấy, trong số hàng ngàn trường hợp thi công trái phép này, không ít 1 vài trường hợp đã có chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính, buộc phải nộp khoản lợi bất chính để hợp thức hóa công trình nhưng người dân không đủ tiền đâyng nền “lờ” luôn.

Đó là chưa kể rất nhiều trường hợp người dân do biết phải nộp số tiền lớn (có nhiều trường hợp phải đâyng số tiền lên đến hàng trăm triệu, có khi lên đến cả tỷ đồng) nên đã không làm thủ tục hoàn công, không cập nhật tài sản trong giấy chủ quyền sau khi thi công…

Liên quan đến việc triển khai thông tư này, đại diện Thanh tra thi công Sở Xây dựng dựng cho biết, vì Thông tư 03 đã quy định cụ thể nên 1 vài quận-huyện căn cứ vào đây để thực hiện theo quy định. Nếu 1 vài quận-huyện gặp vướng mắc phản ánh 1 vài trường hợp cụ thể, sở sẽ có văn bản trợ giúp thắc mắc hoặc phối hợp có quận-huyện cộng giải quyết.


Canhoorchidpark.org – Theo SGĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm