Gần 780 tỷ đồng đầu tư 2 tiểu khu đô thị tại Lào Cai

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai vừa mở bán thông báo mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu thành thị mới tiểu khu thành thị số 6 và số 7, TP. Lào Cai.

Ảnh minh họa: Internet

Dự án có tổng vốn đầu tư chuẩn bị 779,957 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 4/7/2018 đến 6/8/2018, hình thức chọn lọc nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Về mục tiêu đầu tư, theo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, Dự án được thi công nhằm hình thành một vài khu dân cư, khu công trình công cộng, phúc lợi xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thích hợp có quy hoạch tổng thể của TP. Lào Cai. Việc đầu tư thi công Dự án còn nhằm cung cấp nhu cầu về nhà ở càng ngày càng tăng trên địa bàn, góp phần ổn định kinh tế – xã hội của Thành phố nói riêng và tỉnh Lào Cai nhìn chung.

Canhoorchidpark.org – Theo Đấu thầu

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm