Giá tính thuế tài sản được ổn định 5 năm

Trong dự án Luật Thuế tài sản, Bộ Tài chính yêu cầu quy định giá tính thuế được ổn định 5 năm kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành để chắc chắn tính ổn định và thuận lợi cho người nộp thuế.


Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Việc ổn định theo chu kỳ 5 năm được thực hiện như sau: Trường hợp trong chu kỳ có sự 1 sốh tân người nộp thuế hoặc phát sinh 1 số nhân tố dẫn đến 1 sốh tân giá tính thuế, thì cũng không phải xác định lại số thuế phải nộp cho thời gian còn lại của chu kỳ; trường hợp phát sinh tài sản mới chịu thuế thì giá tính thuế được ổn định cho thời hạn còn lại của chu kỳ (nội dung này sẽ được quy định ở 1 số văn bản dưới Luật).

Theo Bộ Tài chính, giả dụ Luật Thuế tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, thì giá tính thuế được ổn định từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2025.

Ví dụ, trường hợp ông A có thửa đất ở 200m2 ở quận Ba Đình, thì giá tính thuế đối có thửa đất của ông A được ổn định từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2025. Năm 2022, ông A mua bán thửa đất cho ông B hoặc giá 1m2 ở Bảng giá đất do UBND TP. Hà Nội được điều chỉnh do giá đất phổ biến trên phân khúc biến động, thì cũng không phải xác định lại số thuế phải nộp từ năm 2022 đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 1/1/2026 sẽ xác định lại giá tính thuế cho chu kỳ mới.

Trường hợp năm 2023, Hà Nội có phát sinh khu thành phố mới thì giá tính thuế đối có khu thành phố mới được xác định ở thời điểm năm 2023, và được ổn định đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 1/1/2026 sẽ xác định lại giá tính thuế cho chu kỳ mới.

Thông thường ở 1 số quốc gia ổn định giá trị tính thuế trong 1 thời gian nhất định, thường là 3 đến 5 năm, nhằm giảm giá thành hành chính và đơn giản hóa trong quản lý.

Ví dụ ở Philippines, Indonesia cho phép ổn định giá tính thuế trong thời gian 3 năm. Ở Indonesia, đối có 1 số khu vực phát triển nhanh có thể được định giá hàng năm.

Ai Cập cho phép định giá 5 năm/lần, có định giá không vượt quá 30% đối có tài sản dân cư và 45% đối có tài sản không phải dân cư trong 1 chu kì định giá. Hàn Quốc bắt đầu định giá là ngày 1/6 hàng năm và thời gian nộp thuế tài sản đối có nhà là vào ngày 16 – 31/7 (50% số ban đầu) và vào ngày 16 – 30/9 (50% còn lại); đối có đất là vào ngày 16 – 30/9.


Canhoorchidpark.org – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm