Gỡ khó cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai

Luật Đất đai năm 2013 sau hơn 5 năm đi vào cuộc sống đã đạt 1 số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn nổi cộm lên nhiều vấn đề, trong đấy có việc gỡ bỏ rào cản về tiếp cận đất đai để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực tranh đua quốc gia, hỗ trợ phát triển công ty.

Luật Đất đai năm 2013 đang gây nhiều gặp khó và trói chân công ty. Tiếp cận đất đai là 1 trong những gặp khó lớn nhất của công ty để thực hiện những dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Việc triển khai thi hành Luật Đất đai vẫn còn 1 số tồn ở, hạn chế. Cụ thể, nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; hiện trạng tham nhũng, trục lợi và thất thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra.

Khó khăn trong tiếp cận đất đai vẫn là 1 trong những rào cản để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực tranh đua quốc gia, hỗ trợ phát triển công ty.

Quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp diễn ra còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhìn chung, cho phát triển nông nghiệp hàng hóa diện tích lớn, công nghiệp hóa, tân tiến hóa nông nghiệp nông thôn nói riêng; đất đai manh mún đang là nhân tố cản trở người dân và công ty đầu tư dài hạn

Tiếp cận đất đai là 1 trong những gặp khó lớn nhất của công ty để thực hiện những dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh. Nguồn ảnh minh hoạ internet

Ngày 27/6, ở Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp có Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của công ty ở Việt Nam”.

Nhiều bất cập trong quy định về quyền có và quyền sử dụng đất, trong quy định về thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi và giá đất; mâu thuẫn giữa pháp luật về đất đai có những pháp luật khác về thi công, giao thông, đấu thầu, đầu tư, công ty.

Những bất cập này làm bó buộc những quyền của công ty, giảm năng lực tranh đua của công ty; đồng thời gây hiện trạng lãng phí, lợi ích nhóm trong việc thu hồi đất, cấp, giao và cho thuê đất.

Ngoài ra, những vướng mắc trong quy định pháp luật về tiếp cận đất đai của công ty cũng xảy ra nhiều bất cập trong thực tiễn thi hành như rào cản về thủ tục, đề nghị chồng chéo cản trở việc tiếp cận đất đai của công ty; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những gặp khó về phía cơ quan Nhà nước trong tổ chức triển khai quy định về tiếp cận đất đai của công ty…

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập (VCCI) nhận định, tiếp cận đất đai là 1 trong những gặp khó lớn nhất của công ty để thực hiện những dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Những vướng mắc về quy định pháp luật; trong đấy, có pháp luật về đất đai mà trực tiếp là Luật Đất đai năm 2013 hiện đang gây nhiều gặp khó và trói chân công ty.

Trong quá trình thực thi Luật Đất đai, ngoài những kết quả đạt được nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, vẫn còn nhiều bất cập nảy sinh liên quan đến tiếp cận đất đai của công ty.

Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, giá đất đối có những dự án BT “đổi đất lấy hạ tầng” của công ty đang sử dụng khi cổ phần hóa còn nhiều vấn đề bất cập. Theo ông Hùng, Luật Đất đai còn nhiều vấn đề liên quan cần tìm hiểu tham khảo sửa đổi bổ sung bao gồm cả trình tự, thủ tục thực hiện vào thu hồi về giao đất nhằm chống cửa quyền, lợi ích nhóm. Bên cạnh đấy, những quy trình từ phân loại đất, sử dụng đất thành thị, định giá đất cho đến thanh tra, xử lý sai phạm cũng cần tham khảo sửa đổi.

Các chuyên gia cũng chỉ ra 1 vấn đề cổ phần hoá. Hiện nay, vẫn quy định không tính giá trị đất đai đối có đất thuê nhưng thuê đất cũng có 2 trường hợp 1 lần và hàng năm. Tuy nhiên, quy định về cổ phần hóa và đất đai là không tương ứng.

Các chuyên gia đồng thời kiến nghị tham khảo sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 sao cho đồng bộ, thống nhất có những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành, tránh chồng chéo và cần thích hợp có thực tiễn vấn đề tiếp cận đất đai của công ty theo hai phương thức.

Phương thức 1, kiến nghị tham khảo đề nghị sửa đổi bổ sung 1 số điểm, điều nổi cộm nhất. Phương thức 2, tham khảo sửa đổi 1 nhữngh toàn diện, đồng bộ từng điều, từng khoản, thậm chí trở thành Bộ Luật Đất đai vì đấy là vấn đề rất lớn của xã hội.

Canhoorchidpark.org – Theo Công luận

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm