Hà Nội cấp sổ đỏ, đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt trên 99%

Thống kê từ Sở TN&MT Hà Nội cho biết, đến tháng 6/2018, Thành phố đã đã đi vào hoạt động cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 99,11%.

Cụ thể, đến ngày 1/6/2018, trên địa bàn Thành phố đã thực hiện cấp sổ đỏ và đăng ký kê khai đất đai lần đầu1.538.543 thửa/1.551.951 thửa (đạt 99,11%). Trong đây, đã cấp sổ đỏ 1.341.797/1.355.510 thửa đất đủ điều kiện (đạt 98,98%).

Việc cấp sổ đỏ cho người mua nhà ở dự án phát triển nhà ở đạt 166.056/178.278 căn (đạt 93,14%). Cấp sổ đỏ cho người mua nhà tái an cư đạt 13.056/14.027 căn (đạt 93,08%).

Cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đạt 99,01%; Cấp sổ đỏ cho 1 vài tổ chức đạt 89,54%. Việc cấp sổ đỏ và kê khai đăng ký đất đai cho 1 vài tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo đạt kế hoạch.

Liên quan đến 1 vài thửa đất chưa được cấp sổ đỏ, chưa đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn, ở Hội nghị giao ban quý I/2018 của Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố có lãnh đạo 1 vài quận, huyện, thị xã, nhiều ý kiến chỉ rõ công tác quản lý, thống kê, theo dõi đối có quỹ nhà ở thuộc có nhà nước hạn chế, đến nay 1 số cơ quan tự quản của Trung ương và Hà Nội chưa bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, vận động người dân thực hiện việc đăng ký, kê khai đất đai, cấp sổ đỏ chưa cao. Một bộ phận người dân, chủ sử dụng đất không tự giác thực hiện trách nhiệm, cố tình chậm trễ trong thực hiện đăng ký, kê khai đất đai theo quy định…


Canhoorchidpark.org – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm