Hà Nội chính thức công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 22/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về Công bố giá nhân công phân khúc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn đô thị Hà Nội.

Theo đây, ra mắt giá nhân công phân khúc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn đô thị Hà Nội để những tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét lập và quản lý giá thành đầu tư xây dựng theo quy định ở Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của công trình để khảo sát, xác định đơn giá nhân công phân khúc, tính toán hệ số điều chỉnh giá thành nhân công, máy xây dựng theo những quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán hoặc xem xét giá nhân công phân khúc ở Quyết định này để chọn lọc việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, chắc chắn hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.Hà Nội chính thức ra mắt giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng – Ảnh 1.

Đối có những công trình chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo những tập đơn giá xây dựng do UBND Thành phố ra mắt hoặc theo giá nhân công phân khúc do cơ quan thẩm quyền ra mắt nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư chọn lọc lập và điều chỉnh dự toán trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực ở trên phân khúc ở từng khu vực hoặc xem xét giá nhân công ở Quyết định này và chịu trách nhiệm về sự thích hợp của việc chọn lọc ứng dụng.

Đối có công trình đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm chọn lọc này có hiệu lực thì áp dụng theo những nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo những nội dung quy định ở hợp đồng và những quy định hiện hành của nhà nước về quản lý giá thành đầu tư xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND đô thị Hà Nội.


Canhoorchidpark.org – Theo CafeF

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm