Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng trăm ha đất

UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và GĐ 2018 – 2020 trên địa bàn.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Theo kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm nay là 679 dự án có tổng qui mô hơn 190ha. Theo kế hoạch, số thu chuẩn bị theo kết quả trúng đấu giá là hơn 13.700 tỷ đồng.

Việc đấu giá này nhằm mục đích khai thác có hiệu quả quỹ đất, cung cấp nhu cầu sử dụng đất của người dân và công ty, tăng nguồn thu cho ngân sách và tạo nguồn vốn đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.


Canhoorchidpark.org – Theo VTV

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm