Hà Nội cưỡng chế thu hồi đất 11 hộ dân không bàn giao mặt bằng

UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa đã đi vào hoạt động việc cưỡng chế thu hồi đất 10 hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng và đang thuyết phục vận động 1 hộ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6.

Mới đây, UBND quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Theo đây, UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND phường Dịch Vọng Hậu điều tra, đo đạc kiểm đếm, lập, phê duyệt và đi đến xong 163 phương án/170 ngôi mộ.

UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND phường Dịch Vọng Hậu bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để quản lý 19.604,9 m2. Còn lại 14 phương án có tổng tổng diện tích là 2.870 m2 đất của hộ gia đình cá nhân không nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo quy định.

Qua đây, UBND quận Cầu Giấy tổ chức nhiều buổi đối thoại, giải đáp về việc trả lời kiến nghị 1 số hộ gia đình, nhưng 1 số hộ gia đình vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng nên UBND quận Cầu Giấy ban hành quyết an cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.UBND quận Cầu Giấy tổ chức cưỡng chế thu hồi đất không bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, UBND quận Cầu Giấy có 1 số văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội, cho phép quận Cầu Giấy được tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối có 1 số phương án còn tồn tại nêu trên.

Sau các văn bản báo cáo, UBND TP Hà Nội cho phép UBND quận Cầu Giấy tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án theo thẩm quyền và quy định của Luật Đất đai năm 2013 và 1 số văn bản giải đáp thi hành có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Cụ thể, UBND quận Cầu Giấy chuẩn bị tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào 2 ngày 12-13/6 nhưng 1 số chủ sử dụng đất và có tài sản trên đất có ý kiến xin được tạo điều kiện về thời gian để đi đến tài sản ra khởi khu vực dự án. Vì vậy UBND quận Cầu Giấy thông báo đến 1 số hộ tạm dừng kế hoạch cưỡng chế để tạo điều kiện cho 1 số hộ đi đến tài sản.

Ngày 27/6, UBND quận Cầu Giấy tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối có 11 phương án có tổng tổng diện tích là 2.124,8 m2 đất không chấp hành việc bàn giao mặt bằng.

Hiện, UBND quận Cầu Giấy đã đi vào hoạt động việc cưỡng chế thu hồi đất đối có 10 phương án có tổng tổng diện tích là 2.103,2 m2. Còn 1 phương án có tổng diện tích 21,6 m2 (của hộ bà Lê Thị Thanh Xuân), UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo Ban thực hiện cưỡng chế và 1 số ban ngành đoàn thể của phường Dịch Vọng Hậu tiếp tục vận động thuyết phục gia đình bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6.

Canhoorchidpark.org – Theo VTC News

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm