Hà Nội duyệt chỉ giới 2 tuyến đường BT

Đó là tuyến 1 vài con phố từ Khu thành thị Ecopark đi 1 vài con phố 179 huyện Gia Lâm dài 3,2km và tuyến 1 vài con phố Đa Tốn đi 1 vài con phố Hà Nội – Hải Phòng dài 2,4km. Cả 2 tuyến 1 vài con phố này được đầu tư theo hình thức hợp đồng đầu tư BT (thi công – chuyển giao).

Khu thành thị Ecopark (tỉnh Hưng Yên) sẽ có 1 vài tuyến 1 vài con phố được đầu tư theo hình thức BT chạy qua nối vào Trung tâm Hà Nội.

Thêm hai dự án BT được duyệt chỉ giới

UBND Thành phố Hà Nội vừa đồng loạt ký 02 Quyết định phê duyệt chỉ giới 1 vài con phố đỏ 1 vài tuyến 1 vài con phố từ Khu thành thị Ecopark đi đến 1 vài con phố 179 và tuyến 1 vài con phố Đa Tốn đi 1 vài con phố Hà Nội – Hải Phòng, mật độ 1/500 thuộc huyện Gia Lâm.

Theo đây, Tuyến 1 vài con phố từ Khu thành thị Ecopark đi đến 1 vài con phố 179 dài 3,2km thuộc địa bàn xã Đa Tốn và xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Có điểm đầu (điểm 1) ở địa điểm giáp giới giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên (Khu thành thị Ecopark), điểm cuối (điểm 21) giao có 1 vài con phố 179 ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

Về mặt cắt ngang, từ điểm 1 (giáp giới Khu thành thị Ecopark) đến điểm 3A (khu vực chuẩn bị bố trí cầu vượt trực thông vượt qua tuyến 1 vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng) được kiến trúc có bề rộng mặt cắt ngang điển hình 30m, gồm: lòng 1 vài con phố xe chạy gồm 2 làn mỗi làn 7m, vỉa hè 2 bên mỗi bên 8m.

Từ điểm 3A đến điểm 3B nằm trong khu vực chuẩn bị bố trí nút giao khác mức, chuẩn bị bố trí cầu vượt trực thông diện tích chắc chắn 04 làn xe chạy.

Từ điểm 3 (1 vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng) đến điểm 4 (giao có tuyến 1 vài con phố Kiêu Kỵ) kiến trúc diện tích mặt cắt ngang điển hình rộng 116m, gồm: thành phần xe chạy chính rộng 31m và cầu vượt trực thông vượt 1 vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng, bề rộng cầu vượt bố trí đủ 04 làn xe cơ giới (B=20m); cùng có 02 tuyến 1 vài con phố gom dọc hai bên cầu vượt và nhu cầu tham dự giao thông ở khu vực.

Từ điểm 4 đến điểm 21 (điểm cuối tuyến) được nâng cấp, mở rộng trên cơ sở tuyến 1 vài con phố Kiêu Kỵ hiện có. Quy mô mặt cắt ngang B=30m gồm: lòng 1 vài con phố rộng 14m, mỗi làn 7m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 8m.

Dọc tuyến 1 vài con phố từ Khu thành thị Ecopark đi 1 vài con phố 179 chuẩn bị thi công 1 vài cầu, nút giao thông khác mức, cụ thể: Cầu bắc qua sông Cầu Bây; Nút giao khác mức có tuyến 1 vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng (bố trí cầu vượt trực thông qua 1 vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng diện tích bề rộng cầu chắc chắn 04 làn xe chạy).

Trong khi đây, tuyến 1 vài con phố Đa Tốn đi 1 vài con phố Hà Nội – Hải Phòng chuẩn bị dài dao động 2,4km thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Có điểm đầu tuyến 1 vài con phố (điểm 1) ở địa điểm giao có tuyến 1 vài con phố chân đê sông Hồng. Điểm cuối (điểm 12) giao có tuyến 1 vài con phố gom xa lộ Hà Nội – Hải Phòng (ở địa điểm hầm chui hiện có qua 1 vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng).

Tuyến 1 vài con phố có diện tích mặt cắt ngang điển hình B=30m, gồm: lòng 1 vài con phố 2 làn xe mỗi làn rộng 7m; vỉa hè 2 bên mỗi bên 8m.

Dọc trên tuyến 1 vài con phố thi công 1 vài cầu, nút giao thông khác mức bố trí cầu bắc qua sông Cầu Bây và nút giao khác mức có tuyến 1 vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng.

Vì sao vẫn là BT?

Được biết, đây là 2/3 tuyến giao thông Hà Nội chuẩn bị thi công theo hình thức hợp đồng BT, bởi đầu năm 2018 UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề xuất dự án thi công 03 tuyến 1 vài con phố theo hình thức hợp đồng đầu tư BT (thi công – chuyển giao).

Theo đây, mặt 1 vài con phố Đa Tốn đi 1 vài con phố Hà Nội – Hải Phòng, 1 vài con phố từ khu thành thị Ecopark đi 1 vài con phố 179 nêu trên, còn có tuyến 1 vài con phố 179 từ 1 vài con phố Nguyễn Huy Nhuận đến sông Bắc Hưng Hải, Gia Lâm dài 5,7km.

Tổng vốn đầu tư đề xuất là 3.433 tỷ đồng. Để có được 03 tuyến 1 vài con phố trên Hà Nội chuẩn bị quỹ đất chi trả cho nhà đầu tư là 74,6ha ở dự án Khu thành thị Trung tâm xã Đa Tốn, địa điểm xã Đông Dư, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trước đây, chiều 26/6, Hà Nội tổ chức cung cấp tài liệu báo chí về 1 vài dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT mới được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chọn lọc phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi ở Hội nghị “Hà Nội 2018 – Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, 5 dự án đầu tư theo hình thức BT được UBND Hà Nội giao cho 5 nhà đầu tư thực giai đoạn này Hội nghị “Hà Nội 2018 – Hợp tác đầu tư và phát triển” vừa qua là 1 vài dự án đã được tìm hiểu từ năm 2009 đến 2015, được UBND TP Hà Nội báo cáo và được Thủ tướng chấp nhận chủ trương thực hiện theo hình thức BT và cho phép chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT.

Theo Sở này do ngân sách gặp khó, khó cân đối nguồn vốn nên từ năm 2016, Hà Nội có chủ trương huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào hạ tầng, trong đây ưu tiên thực hiện 1 số dự án hạ tầng trọng tâm theo hình thức BT.


Canhoorchidpark.org – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm