Hà Nội duyệt chỉ giới đỏ các tuyến đường quanh Aeon Mall Hà Đông

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ giới một số con phố đỏ một số tuyến một số con phố xung quanh khu đất dự án đầu tư thi công trọng điểm y tế và trọng điểm thương mại ở quận Hà Đông (Aeon Mall Hà Đông) và quận Nam Từ Liêm, mật độ 1/500 do Viện Quy hoạch thi công Hà Nội lập, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội thẩm định.

Ảnh Internet

Trong 4 tuyến một số con phố được duyệt chỉ giới một số con phố đỏ có 3 tuyến (số 1, số 2 và số 4) là một số con phố cấp thành phố (liên khu vực), tuyến số 5 là một số con phố cấp khu vực (chính khu vực) và đều có hướng tuyến thích hợp có một số đồ án Quy hoạch phân khu thành phố S4, GS đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Theo đây, tuyến số 1 có địa điểm điểm đầu nối tiếp có tuyến một số con phố tình trạng B=40 m thuộc Khu thành phố Dương Nội, quận Hà Đông; điểm cuối ở nút giao có một số con phố 70 quy hoạch, chiều dài dao động 100 m thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Tuyến số 2 có điểm đầu ở nút giao có tuyến 1; điểm cuối ở khu vực giao có tuyến một số con phố tình trạng thuộc khu thành phố hai bên một số con phố Lê Trọng Tấn, chiều dài dao động 1.020 m thuộc địa bàn một số quận Nam Từ Liêm và Hà Đông.

Còn tuyến số 4 có điểm đầu ở nút giao có tuyến một số con phố tình trạng B=27 m phía Bắc khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18A, LK18B phường Dương Nội, quận Hà Đông; điểm cuối ở nút giao có tuyến 2, chiều dài dao động 435 m thuộc địa bàn quận Hà Đông.

Tuyến số 5 có điểm đầu ở nút giao có một số con phố tình trạng B=40 m thuộc Khu thành phố Dương Nội; điểm cuối nối tiếp có tuyến một số con phố tình trạng B=27 m phía Bắc khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18A, LK18B phường Dương Nội, chiều dài dao động 240 m thuộc địa bàn quận Hà Đông.

Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm