Hà Nội: Lo lắng về hệ thống PCCC ở hàng chục tòa nhà cao tầng tại Dịch Vọng

UBND Thành phố cho biết, giai đoạn này, những hệ thống PCCC được sở hữu ở những tòa nhà thuộc khu tái an cư 5,3ha Dịch Vọng đã xuống cấp, không làm việc; chưa trạng bị đầy đủ theo quy chuẩn, nguyên tắc hiện hành….

Khu tái an cư 5,3ha Dịch Vọng gồm tổng số 12 tòa nhà, trong đây là N03 cao 17 tầng;N01, N02, N03, N04, N05, N06 cao 14 tầng. Có 6 tòa cao 6 tầng là N08, N11A, N11B, N13, N14, N16.

Các tòa nhà trên đều đi vào làm việc từ năm 2017 và UBND Thành phố đã giao cho Công ty TNHH Một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác khu thành thị quản lý, hoạt động những tòa nhà.

Có 10 tòa nhà N01, N02, N03, N04, N05, N11A, N11B, N13, N14 và N16 đã thành lập Ban quản trị, 1 tòa (N06 – nhà tạm cư) không thành lập Ban quản trị và tòa nhà N08 chỉ có 20 hộ dân chưa thành lập Ban quản trị.

Gửi kiến nghị đến lãnh đạo Thành phố, cử tri yêu cầu Thành phố chỉ đạo những đơn vị công dụng bàn giao hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho Ban Quản trị ở những tòa chung cư tái an cư khu 5,3ha phường Dịch Vọng nói trên.

UBND Thành phố cho biết, giai đoạn này, những hệ thống PCCC được sở hữu ở những tòa nhà đã xuống cấp, không làm việc; chưa trạng bị đầy đủ theo quy chuẩn, nguyên tắc hiện hành.

Để việc giải quyết những nội dung tồn ở, vướng mắc và kiến nghị của cử tri liên quan đến việc cải tạo, bảo trì, bàn giao hệ thống PCCC của nhà tái an cư, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cảnh sát PCCC và Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội phối hợp thực hiện xong những bước rà soát, lập báo cáo kỹ thuật và dự toán được thực hiện việc bảo trì, bảo trì hệ thống PCCC.

Hiện ở, Thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội triển khai xây dựng, cải tạo sửa chữa hệ thống PCCC đối có những tòa nhà chung cư tái an cư nhìn chung và khu nhà chung cư tái an cư 5,3ha Dịch Vọng nói riêng.

“Yêu cầu của Thành phố là thực hiện xong trước ngày 30/8/2018, sau đây áp dụng bàn giao Ban quản trị, đơn vị quản lý, hoạt động” – UBND Thành phố nhấn mạnh.


Canhoorchidpark.org – Theo VnMedia

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm