Hà Nội mong có chế tài ‘ép’ bộ, ngành trả ‘đất vàng’ sau di dời

Mong muốn trên của UBND TP Hà Nội nhằm khắc phục hiện trạng các Bộ ngành sau khi di dời vẫn “ôm” quỹ đất trong nội thành hoặc chuyển đổi mục đích đất, thi công dự án nhà ở, văn phòng, thương mại cao tầng.

Nhiều Bộ, ngành vẫn bám trụ “đất vàng” sau khi được đầu tư thi công trụ sở mới.

Sắp hết thời bộ ngành ôm “đất vàng”

Trong báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông, UBND TP Hà Nội nêu ra vô vàn các vấn đề liên quan đến việc thực hiện di dời trụ sở các cơ quan hành chính, các cơ sở giáo dục và trung tâm y tế ra ngoại thành nhưng vẫn không chịu “buông” quỹ đất trong nội thành.

UBND TP Hà Nội cho biết, việc di dời các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, giáo dục ra ngoài khu vực nội đô đã được định hướng trong Quy hoạch chung thi công Thủ đô, đồng thời đã được luật hóa ở Điều 9, 15 Luật Thủ đô. Trong đây giao Thủ tướng quy định cách thức và công đoạn di dời các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, công nghiệp ra ngoài khu vực nội thành.

Ngày 23/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 130 về cách thức, công đoạn di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, trung tâm y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội, trong đây giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và cả UBND TP Hà Nội.

Đến nay, các Bộ đã trình Thủ tướng tham khảo, phê duyệt danh mục, tiêu chí, công đoạn và cách thức, cơ chế tài chính về di dời các cơ quan, đơn vị cơ sở y tế, cơ sở giáo dục cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành.

Còn TP Hà Nội cũng không tham khảo giải quyết các trường hợp mở rộng qui mô sử dụng đất và qui mô giường bệnh của các trung tâm y tế hiện có. Chỉ chấp thuận 1 số dự án cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ, không tăng giường bệnh như trung tâm y tế Bạch Mai, Việt Đức…

TP Hà Nội đã tham khảo, ra mắt vị trí đầu tư thi công các cơ sở trung tâm y tế, giáo dục, các cơ quan đơn vị để phục vụ di dời.

Cụ thể, hiện có 8 trung tâm y tế đang thực hiện di dời, trong đây trung tâm y tế K cơ sở 2 và Bệnh viện nội tiết Trung ương. Một số đã được phê duyệt quy hoạch khu đất để thi công trung tâm y tế mới như Bệnh viện Mắt Trung ương – cơ sở 2 ở phường Tây Tựu…

Tuy nhiên, theo phân tích của của UBND TP Hà Nội, tất cả các cơ sở trung tâm y tế sau khi được ra mắt, thỏa thuận vị trí mới vẫn tiếp tục sử dụng cơ sở cũ trong nội thành, không thực hiện bàn giao quỹ đất cho thành phố.

Thành phố cũng đã bố trí quỹ đất cho các trường đại học tập trung ở Hòa Lạc có qui mô 279,5ha. Đến nay, mới có 1 trường được ra mắt di dời đến khu vực này – Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Cho đến nay, Đại học Y tế Công cùng là trường duy nhất đang thực hiện di dời.

Hà Nội cũng đã phối hợp có các Bộ và cơ quan ra mắt, bố trí đất phục vụ di dời 9 cơ quan. Trong đây 7 cơ sở vẫn tiếp tục giữ lại làm trụ sở hoặc bàn giao cơ quan Trung ương quản lý, 2 cơ sở đã được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đầu tư thi công dự án nhà ở, văn phòng, thương mại cao tầng).

UBND TP Hà Nội phân tích, công tác di dời các cơ sở trên được triển khai chậm, chưa đồng bộ. Trong khi đây quỹ đất sau khi di dời được sử dụng làm cơ sở 2 hoặc lập dự án đầu tư thi công kinh doanh, thương mại, mà không bàn giao quỹ đất sau di dời cho thành phố để quản lý, khai thác sử dụng để bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho địa phương.

Trước các vấn đề trên, UBND TP Hà Nội yêu cầu Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành chủ trì, phối hợp nghiêm ngặt có thành phố và các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh các quy hoạch ngành, danh mục, tiêu chí, công đoạn và cách thức di dời các cơ sở y tế, giáo dục và bộ ngành.

TP Hà Nội cũng mong muốn có chế tài, quy định ép buộc việc bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời ra ngoài khu vực nội thành để thành phố ưu tiên thi công, phát triển các công trình công cùng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật thành phố.

Canhoorchidpark.org – Theo Tiền phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm