Hà Nội rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có công văn yêu cầu sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn triển khai những nhữngh thức nhằm rút ngắn thời gian cấp phép thi công và thủ tục hành chính liên quan theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đây, Sở Xây dựng triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg nhằm rút ngắn thời gian cấp phép thi công. Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Tổng doanh nghiệp Điện lực Hà Nội công khai, triển khai thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Đối có đề xuất liên thông những thủ tục hành chính, những đơn vị được giao chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương thực hiện, phối hợp có Sở Xây dựng, những cơ quan liên quan, dự thảo Quy chế phối hợp theo đúng quy định ở Chỉ thị số 08/CT-TTg.


Canhoorchidpark.org – Theo Đấu thầu

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm