Hà Nội xây dựng tuyến đường rộng từ 40-60m chạy qua 3 quận, huyện

Tuyến những con phố có điểm đầu giao có những con phố Vành đai 4, điểm cuối giao có những con phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch; chiều dài tuyến dao động 23km.


Ảnh minh họa.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới những con phố đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến những con phố Hà Đông – Xuân Mai (đoạn mặt những con phố Vành đai 4), mật độ 1/500 trên địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai và huyện Chương Mỹ.

Theo chọn lọc, tuyến những con phố có điểm đầu giao có những con phố Vành đai 4, điểm cuối giao có những con phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch; chiều dài tuyến dao động 23km.

Đoạn nằm trong đô thị vệ tinh Xuân Mai, mặt cắt ngang 60m; đoạn nằm ngoài đô thị vệ tinh Xuân Mai mặt cắt ngang 40m. Đoạn trong đô thị vệ tinh Xuân Mai là tuyến những con phố chính đô thị, đoạn nằm ngoài đô thị vệ tinh Xuân Mai là những con phố cấp 1 đồng bằng. Đây là trục có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông đô thị Xuân Mai có đô thị trọng điểm.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nhằm xác định chỉ giới những con phố đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến những con phố làm cơ sở tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, làm cơ sở để triển khai tổ chức nghiên cứu kỹ lập quy hoạch chi tiết (hoặc thiết kế đô thị) hai bên trục những con phố, lập dự án đầu tư thi công tuyến những con phố chắc chắn sự đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thiết kế phong cảnh.

Để thực hiện chọn lọc trên, Hà Nội giao Viện Quy hoạch thi công Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới những con phố đỏ, tổ chức chọn lọc đơn vị có tư nhữngh pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến những con phố theo đúng nhiệm vụ được UBND đô thị phê duyệt và những quy định pháp luật; phối hợp nghiêm ngặt có chính quyền địa phương có tuyến lối đi qua, những sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng những quy định hiện hành của Nhà nước và đô thị về quy hoạch thi công.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp tin tức, tin tức, số liệu liên quan để Viện Quy hoạch thi công Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu kỹ, xác định chỉ giới những con phố đỏ tuyến những con phố chắc chắn khớp nối thống nhất có quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu kỹ…

Canhoorchidpark.org – Theo Bizlive

Tìm hiểu thêm tin tức về dự án Orchid Park Xem Thêm