Hà Nội xử lý chủ đầu tư không thành lập ban quản trị toà nhà

UBND đô thị Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2744/UBND-ĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái an cư trên địa bàn đô thị.

Tranh chấp không ngừng nghỉ xảy ra ở toà nhà The Pride do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư.

Cụ thể, đối có các chung cư thương mại chưa thành lập ban quản trị, UBND đô thị Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các bên có liên quan trong việc thành lập ban quản trị; xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối có trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai, không thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo danh sách thống kê nêu trên đến UBND các quận, huyện có liên quan; Kiểm tra, giải đáp, đôn đốc UBND các quận, huyện triển khai cách thức xử lý theo quy định của pháp luật đối có các trường hợp chưa đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư, các trường hợp không có chi phí bảo trì.

Đối có các tòa nhà đủ điều kiện thành lập Ban quản trị nhưng chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư, không thành lập Ban quản trị thì Sở Xây dựng phối hợp có UBND các quận, huyện tổng hợp, xử lý theo quy định, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND Thành phố tham khảo năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn đô thị.

UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn quy định của pháp luật, hồ sơ, trình tự, thủ tục bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao chi phí bảo trì, công tác quản lý hoạt động, xác định và bàn giao qui mô có chung theo quy định cho các Ban quản trị nhà chung cư đã được thành lập ở từng quận, huyện, đã đi vào hoạt động trong quý 3/2018…

Các chủ đầu tư dự án thi công nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện việc lập, quản lý, bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao chi phí bảo trì, công tác quản lý hoạt động, xác định và bàn giao qui mô có chung theo quy định cho Ban quản trị đã được thành lập.

Trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ các hồ sơ trên, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện căn cứ thẩm quyền và quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND đô thị tham khảo năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện có liên quan có trách nhiệm: Tổ chức rà soát, chỉ đạo việc thành lập, quản lý đội dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo quy định; Phối hợp có Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn, thực tập, kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy ở các chung cư cao tầng trên địa bàn; Xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối có các trường hợp vi phạm, không chắc chắn điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên, trước hết là thi công phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể cho các toà nhà chẳng thể khắc phục do liên quan đến thiết kế, kết cấu, đã đi vào hoạt động trước tháng 9/2018; các nội dung khác phải đã đi vào hoạt động trong quý 3/2018.

UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đẩy nhanh công đoạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho các chủ có căn hộ chung cư theo quy định; Không đề xuất trình làng vị trí cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi được quy định ở văn bản này.


Canhoorchidpark.org – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm