Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Đồng Tháp

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng ở Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp vừa bị ngành tính năng phát hiện. Nghiêm trọng nhất là việc cơ quan này còn nợ đọng, để người dân nợ tiền sử dụng đất, không có nhữngh thức thu hồi có số tiền lên tới 29,5 tỉ đồng…Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Đồng Tháp. Ảnh: P.V

Theo hồ sơ vụ việc, thời gian qua, Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Đồng Tháp được giao thực hiện đầu tư 8 dự án khu dân cư trên địa bàn. Đến nay, nhiều dự án kéo dài thời gian, sử dụng nguồn vốn không đúng quy định. Đặc biệt, cơ quan này đã thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ của người dân không đúng quy định, dẫn đến thu thừa trên 117 triệu đồng.

Nghiêm trọng nhất là việc bộ phận kế toán chưa theo dõi, đối chiếu kịp thời công nợ phải thu tiền sử dụng đất, dẫn đến nợ đọng, để người dân nợ tiền sử dụng đất không có nhữngh thức thu hồi có số tiền lên tới 29,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, quỹ nhà đất của Trung tâm chẳng thể hiện việc ghi chi, thu hồi tạm ứng số tiền 56,6 tỉ đồng được UBND tỉnh phê duyệt. Một số khoản chi tạm ứng không có ý kiến của UBND tỉnh cho tạm ứng từ Quỹ đất nhưng sổ sách lại ghi tạm ứng từ Quỹ đất và ngược lại. Cơ quan này còn chi tạm ứng bồi thường Khu hành chính, thương mại, dịch vụ thuộc những dự án vượt so có văn bản chấp thuận của tỉnh trên 2,1 tỉ, và tự ý trích 1,5% kinh phí quản lý dự án năm 2016, 2017 số tiền trên 400 triệu.

Việc thu lãi dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, thu lãi dự án tạo quỹ đất, thu từ cho thuê nhà và thu lãi phát sinh từ cho thuê nhà, Trung tâm chưa kịp thời nộp ngân sách nhà nước mà tự ghi tăng Quỹ nhà, đất dẫn đến phải nộp trả lại ngân sách số tiền trên 7,4 tỉ. Các khoản chi tạm ứng từ nguồn Quỹ nhà, đất qua nhiều năm chưa thu hồi, tính đến ngày 30-9-2017 là hơn 20,5 tỉ. Chi vượt tiền sử dụng đất được cấp hơn 1,4 tỉ; sử dụng tiền sử dụng đất của 08 khu dân cư sai quy định có tổng số tiền trên 2,6 tỉ đồng.

Nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Đồng Tháp xác nhận: Hội đồng kỷ luật tỉnh đã áp dụng xử lý kỹ luật bằng hình thức khiển trách đối có Giám đốc Trung tâm Phát triển Quý nhà đất và phê bình đối có hai Phó giám đốc. Còn đối có kế toán trưởng thì thẩm quyền xử lý thuộc về Trung tâm. Hiện Thanh tra đang đôn đốc những đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện những kiến nghị theo kết luận.


Canhoorchidpark.org – Theo Lao động

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm