Hậu Giang mời gọi xây 7 cầu dân sinh BOT

Bảy cầu dân sinh có tổng mức đầu tư dự kiến gần 314 tỉ đồng đang được Hậu Giang mời gọi đầu tư theo hình thức BOT.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có chọn lọc phê duyệt đề xuất bảy dự án cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh theo hình thức hợp đồng BOT có tổng mức đầu tư dự kiến gần 314 tỉ đồng.

Bảy dự dự án gồm: Dự án cầu dân sinh phường 7, TP Vị Thanh; cầu dân sinh Tư Sáng, TP Vị Thanh; cầu dân sinh Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A; cầu dân sinh Mười Ba Ngàn, một số con phố tỉnh 926, huyện Vị Thủy; cầu dân sinh Lái Hiếu, một số con phố tỉnh 928, thị xã Ngã Bảy; cầu dân sinh Đông Phước, huyện Châu Thành; cầu dân sinh qua kênh Quản Lộ – Phụng Hiệp, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Tổng mức đầu tư dự kiến cho bảy dự án là hơn 313 tỉ đồng.Cầu Phú Hữu, cầu dân sinh Thứ nhất ở Hậu Giang theo hình thức BOT.

Theo đây, một số dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng thi công – kinh doanh – chuyển giao (BOT). Thời gian hợp đồng dự án để nhà đầu tư thu phí dự kiến là 22-35 năm tùy theo dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2018-2019.

Theo UBND tỉnh, một số dự án nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân, góp phần từng bước đã đi vào hoạt động quy hoạch giao thông tỉnh Hậu Giang, phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

UBND tỉnh giao Sở GTVT là cơ quan đầu mối chủ trì công tác dự kiến, đàm phán, ký kết, quản lý, thực hiện hợp đồng dự án có nhà đầu tư, giải quyết một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Là bên mời thầu, tổ chức chọn lọc nhà đầu tư thực hiện theo dự án theo quy định. Thông tin từ Sở GTVT Hậu Giang thì đơn vị đang dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu. Dự kiến giữa tháng 6-2018 sẽ đã đi vào hoạt động để tổ chức đấu thầu.

Nhà đầu tư trúng thầu dự án BOT có trách nhiệm chi trả một số giá thành cho một số đơn vị thực hiện công tác dự kiến đầu tư và một số giá thành có liên quan khác theo quy định. Chủ đầu tư ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tái an cư.


Canhoorchidpark.org – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm