Hồ sơ đồ án quy hoạch được duyệt, phải có bản đồ

Có hay không có bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 được phê duyệt năm 1996 của thành phố mới Thủ Thiêm? Tính chất pháp lý của đồ án quy hoạch này có được thay thế bằng đồ án quy hoạch chung cũng của thành phố mới Thủ Thiêm, được phê duyệt năm 2005?

Một góc Thủ Thiêm giai đoạn này. Ảnh: CAO THĂNG

Phóng viên báo SGGP đã có cuộc thảo luận có ông Hoàng Minh Trí – nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng TPHCM, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, 1 chuyên gia có danh tiếng đã tham dự thực hiện nhiều đồ án quy hoạch cho TPHCM – về vấn đề này.

Bản đồ góp phần làm rõ hơn đồ án quy hoạch

* Với tư một sốh là 1 chuyên gia lâu năm, có danh tiếng trong ngành, ông có thể cho biết quy trình lập 1 đồ án quy hoạch như thế nào?

– Ông HOÀNG MINH TRÍ: Theo quy định (trước năm 2000 là Quy định của Bộ Xây dựng, sau nay là Luật Xây dựng và gần đây là Luật Quy hoạch thành phố), khi giao cho 1 đơn vị giải đáp lập 1 đồ án quy hoạch thì cơ quan quản lý Nhà nước phải giao đầy đủ một số tài liệu về quy mô đất và ranh giới hành chính chính xác về khu vực lập quy hoạch, dù là lập quy hoạch chung hay quy hoạch chi tiết (nay gọi là quy hoạch phân khu). Bởi một số tài liệu này là cơ sở cho đơn vị giải đáp đi thực địa, điều tra tình trạng toàn bộ các vấn đề liên quan đến khu vực lập quy hoạch từ dân số tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa hình… Những thông số điều tra này sẽ là “đầu vào” cho việc lập quy hoạch, xác định quy mô dân số, khu vực dân cư, khu vực công cộng, khu vực công viên cây xanh, việc thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

* Một đồ án quy hoạch đã đi vào hoạt động để đơn vị giải đáp có thể trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tham khảo, phê duyệt phải có các hồ sơ nào, thưa ông? Có thể có 1 đồ án quy hoạch nhưng không có bản đồ không?

– Một đồ án quy hoạch đã đi vào hoạt động trình cơ quan Nhà nước tham khảo phải bao gồm một số hồ sơ sau: bản vẽ địa điểm (để xác định địa điểm và quy mô khu vực lập quy hoạch), một số bản vẽ về tình trạng từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm một số lĩnh vực: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, tài liệu liên hệ) tới một số bản vẽ thiết kế có một số công trình hạ tầng xã hội, một số công trình dân dụng, công trình nhà ở đã đi vào hoạt động…; bản đồ quy hoạch một số phương án phân khu tính năng bố trí một số khu ở, khu công trình công cộng và công viên cây xanh, khu công nghiệp (nếu có)…; bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; 1 bản thuyết minh về một số phương án quy hoạch mà theo đề xuất của giải đáp sau khi đã báo cáo xin ý kiến của nhân dân và chính quyền quản lý địa bàn quy hoạch. Bản đồ và thuyết minh quy hoạch có tính năng bổ sung cho nhau, làm rõ hơn ý tưởng lập quy hoạch. Do vậy, 1 đồ án quy hoạch được trình lên cơ quan tính năng tham khảo, chẳng thể không có bản đồ đi kèm.

* Liệu các quy định này có khác nhau qua thời gian? Những năm 1990 của thế kỷ trước, có thể có quy định về một số hồ sơ trong đồ án quy hoạch trình cơ quan tính năng tham khảo, khác có giai đoạn này?

– Có 1 số quy định về số lượng hồ sơ của 1 đồ án quy hoạch phải trình duyệt, giai đoạn này khác có một số quy định trước đây. Thế nhưng, về căn bản, luôn phải có các hồ sơ như tôi đã nói ở trên.

Quy hoạch chung cũng xác định rõ ranh hành chính

* Hiện đang có 1 số ý kiến cho rằng, đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 mới chỉ đưa ra được các phác thảo sơ bộ, chưa rõ tính năng một số phân khu, ranh giới chính xác khu vực lập quy hoạch… Ông nghĩ sao về các ý kiến này?

– Dù là quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 hay quy hoạch chi tiết (phân khu) 1/2.000 đều phải xác định rõ ranh giới hành chính, quy mô thực hiện quy hoạch. Các khu tính năng cũng vậy… phải xác định rõ. Rõ đến mức, khẳng định luôn tỷ lệ thi công, chiều cao tối đa của công trình trong 1 khu tính năng…

* Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu thành phố mới Thủ Thiêm đã 2 lần được điều chỉnh. Một lần vào năm 1996 và 1 lần vào năm 2005. Theo Bộ Xây dựng, tính chất pháp lý của quy hoạch sau đã thay thế tính chất pháp lý của quy hoạch trước. Theo ông, điều đây có đúng?

– Theo một số quy định pháp luật liên quan đến công tác lập quy hoạch, tối thiểu 5 năm/lần đối có quy hoạch chung, ngành tính năng căn cứ vào tình hình thực tại của điều kiện kinh tế-xã hội và tình hình phát triển thành phố khu vực lập quy hoạch có thể tham khảo, điều chỉnh quy hoạch cho thích hợp. Đồ án quy hoạch sau (được phê duyệt) sẽ thay thế tính chất pháp lý của đồ án quy hoạch trước. Cùng có đồ án quy hoạch (điều chỉnh) mới, một số quy định pháp luật liên quan đi kèm như thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng… sẽ được vận dụng thích hợp có thời gian đồ án quy hoạch (điều chỉnh) mới chính thức có hiệu lực.

* Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, theo quy định, các cơ quan nào sẽ phải lưu trữ? Cụ thể trong trường hợp đồ án quy hoạch chung khu thành phố mới Thủ Thiêm?

– Theo quy định, sau khi đồ án quy hoạch chung khu thành phố mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Văn phòng Chính phủ sẽ gửi chọn lọc phê duyệt và đồ án quy hoạch được phê duyệt cho UBND TPHCM, một số bộ ngành liên quan như Xây dựng, Giao thông Vận tải… và lưu trữ ở Cục Lưu trữ.

* Cảm ơn ông!

Canhoorchidpark.org – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm